แบบทดสอบวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น ชุดที่ 2

10  I  By Krutabao
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น ชุดที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ านอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนตาเบาวิทยา ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยครูจำรัส เสียงเพราะ E-mail [email protected]

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  วิธีการในข้อใดที่ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าน้อยที่สุด
1.
2.
3.
4.
2.  วิธีการในข้อใดที่ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ามากที่สุด
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดเป็นวิธีการทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตอย่างง่าย
1.
2.
3.
4.
4.  ตัวนำไฟฟ้าเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็ก ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร
1.
2.
3.
4.
5.  ผลที่เกิดตามมาจากปรากฏการณ์แรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น
1.
2.
3.
4.
6.  ปรากฏการณ์ "ลมพัดกังหันหมุน" นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร
1.
2.
3.
4.
7.  กริ่งไฟฟ้าตามบ้าน อาศัยหลักการข้อใด
1.
2.
3.
4.
8.  เตารีด อาศัยหลักการไฟฟ้า ทำให้เกิดสิ่งใด
1.
2.
3.
4.
9.  แบตเตอรีที่ใช้ในรถกะบะ สามารถจ่ายไฟออกมาได้โดยอาศัยหลักการในข้อใด
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดมีความสัมพันธ์กันถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.