แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ป.6

5  I  By Sontoxx1990
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พยัญชนะไทยมีกี่หมู่
1.
2.
3.
4.
2.  อักษรกลางมีกี่ตัว
1.
2.
3.
4.
3.  อักษรต่ำมีกี่ตัว
1.
2.
3.
4.
4.  อักษรสูงมีกี่ตัว
1.
2.
3.
4.
5.  วรรณยุกต์ไทยมีกี่รูป มีกี่เสียง
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz