แบบทดสอบเรื่อง คำไทยทั้ง 7 ชนิด

5 Questions  I  By Prapasi2553 on July 23, 2010
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดคือสามานยนาม
A.
B.
C.
D.
2.  ข้อใดไม่ใช่สมุหนาม
A.
B.
C.
D.
3.  ข้อใดเป็นกริยาไม่มีกรรม
A.
B.
C.
D.
4.  ข้อใดมีสรรพนามบุรุษที่ 3
A.
B.
C.
D.
5.  ข้อใดมีคำอุทานเสริมบท
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz