แบบทดสอบเรื่อง คำไทยทั้ง 7 ชนิด

5  I  By Prapasi2553
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่อง คำไทยทั้ง  7  ชนิด
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดคือสามานยนาม
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดไม่ใช่สมุหนาม
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดเป็นกริยาไม่มีกรรม
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดมีสรรพนามบุรุษที่ 3
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดมีคำอุทานเสริมบท
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.