ชุดแต่งกายประจำชาติ...

10  I  By Boonyisa
Please take the quiz to rate it.

 ...

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 

  ภาพนี้เป็นชุดประจำชาติอะไร ?
  • A. 

   เกาหลี

  • B. 

   จีน

  • C. 

   ญี่ปุ่น

  • D. 

   ไต้หวัน


 • 2. 

  ภาพนี้เป็นชุดประจำชาติใด ?
  • A. 

   มองโกเลีย

  • B. 

   สวิตเซอร์แลนด์

  • C. 

   อังกฤษ

  • D. 

   เนเธอร์แลนด์


 • 3. 

  ชุดไทยชุดนี้ มีชื่อเรียกว่าอะไร?
  • A. 

   ชุดไทยจักรี

  • B. 

   ชุดไทยจักรพรรดิ

  • C. 

   ชุดไทยศิวาลัย

  • D. 

   ชุดไทยบรมพิมาน


 • 4. 

  ส่าหรีเป็นเอกลักษณ์การแต่งกายของสตรีประเทศใด?
  • A. 

   อินเดีย

  • B. 

   ปากีสถาน

  • C. 

   ลาว

  • D. 

   อิรัก


 • 5. 

  ชุดประจำชาติจีนนี้มี ชื่อเรียกว่าอะไร?
  • A. 

   บาจู กูรง

  • B. 

   กี่เพ้า

  • C. 

   บาจามลายู

  • D. 

   บาเตะห์


 • 6. 

  ภาพนี้เป็นชุดประจำชาติใด?
  • A. 

   ลาว

  • B. 

   กัมพูชา

  • C. 

   เวียดนาม

  • D. 

   พม่า


 • 7. 

  ชุดงานคาร์นิวัล อยู่ที่ประเทศอะไร?
  • A. 

   บราซิล

  • B. 

   อเมริกาใต้

  • C. 

   แอฟริกา

  • D. 

   ไทย


 • 8. 

  ชุดนี้ เป็นชุดประจำชาติใด?
  • A. 

   เวียดนาม

  • B. 

   ภูฏาน

  • C. 

   ลาว

  • D. 

   นอร์เวย์


 • 9. 

  ชุดนี้ เป็นชุดประจำชาติใด?
  • A. 

   สิงคโปร์

  • B. 

   สเปน

  • C. 

   เยอรมัน

  • D. 

   ฟินแลนด์


 • 10. 

  ชุดประจำชาตินี้ อยู่ประเทศที่มีนิยามว่าอะไร?
  • A. 

   ดินแดนแห่งความมืด

  • B. 

   ดินแดนแห่งแสงอาทิตย์

  • C. 

   ดินแดนแห่งข้าวสาลี

  • D. 

   ดินแดนแห่งโยเกิร์ต


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.