ชุดแต่งกายประจำชาติ...

10  I  By Boonyisa
Please take the quiz to rate it.

 ...

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ภาพนี้เป็นชุดประจำชาติอะไร ?
1.
2.
3.
4.
2.  ภาพนี้เป็นชุดประจำชาติใด ?
1.
2.
3.
4.
3.  ชุดไทยชุดนี้ มีชื่อเรียกว่าอะไร?
1.
2.
3.
4.
4.  ส่าหรีเป็นเอกลักษณ์การแต่งกายของสตรีประเทศใด?
1.
2.
3.
4.
5.  ชุดประจำชาติจีนนี้มี ชื่อเรียกว่าอะไร?
1.
2.
3.
4.
6.  ภาพนี้เป็นชุดประจำชาติใด?
1.
2.
3.
4.
7.  ชุดงานคาร์นิวัล อยู่ที่ประเทศอะไร?
1.
2.
3.
4.
8.  ชุดนี้ เป็นชุดประจำชาติใด?
1.
2.
3.
4.
9.  ชุดนี้ เป็นชุดประจำชาติใด?
1.
2.
3.
4.
10.  ชุดประจำชาตินี้ อยู่ประเทศที่มีนิยามว่าอะไร?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.