ชุดแต่งกายประจำชาติ...

10 Questions  I  By Boonyisa on November 1, 2010

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ภาพนี้เป็นชุดประจำชาติอะไร ?
A.
B.
C.
D.
2.  ภาพนี้เป็นชุดประจำชาติใด ?
A.
B.
C.
D.
3.  ชุดไทยชุดนี้ มีชื่อเรียกว่าอะไร?
A.
B.
C.
D.
4.  ส่าหรีเป็นเอกลักษณ์การแต่งกายของสตรีประเทศใด?
A.
B.
C.
D.
5.  ชุดประจำชาติจีนนี้มี ชื่อเรียกว่าอะไร?
A.
B.
C.
D.
6.  ภาพนี้เป็นชุดประจำชาติใด?
A.
B.
C.
D.
7.  ชุดงานคาร์นิวัล อยู่ที่ประเทศอะไร?
A.
B.
C.
D.
8.  ชุดนี้ เป็นชุดประจำชาติใด?
A.
B.
C.
D.
9.  ชุดนี้ เป็นชุดประจำชาติใด?
A.
B.
C.
D.
10.  ชุดประจำชาตินี้ อยู่ประเทศที่มีนิยามว่าอะไร?
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade