ข้อสอบคณิต ป.2

2  I  By Sam1993
ข้อสอบคณิต ป.2

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.แม่ให้เงินฉัน  130  บาท  พ่อให้อีก  520  บาท  รวมฉันมีเงินทั้งหมดกี่บาท
1.
2.
3.
4.
2.  2. ชาวสวนปลูกต้นมังคุด  150  ต้น  ปลูกต้นทุเรียน  340  ต้น ชาวสวนปลูกต้นมังคุดน้อยกว่าต้นทุเรียนกี่ต้น
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade
Take Another Quiz