ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย

5  I  By Nichapat
Please take the quiz to rate it.

ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  วรรณคดีเรื่องใดกล่างถีงประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ?
1.
2.
3.
4.
2.  พิธีลอยกระทงตรงกับพิธีกรรมใดในเรื่องนางนพมาศ ?
1.
2.
3.
4.
3.  พ่อขุนรามคำแหง  ทรงประดิษฐ์อักษรไทย  โดยดัดแปลงมาจากอักษรใด ?
1.
2.
3.
4.
4.  ใครเป็นผู้แต่งวรรณคดีสุภาษิตพระร่วง ?
1.
2.
3.
4.
5.  วรรณคดีใดเป็นหลักฐานสำคัญที่สุด แสดงถึงการกำเนิดอักษรไทยและวรรณคดี ?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.