ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย

5  I  By Nichapat
Please take the quiz to rate it.

ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  วรรณคดีเรื่องใดกล่างถีงประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ?
  • A. 

   ศิลาจารึกหลักที่ 1

  • B. 

   ไตรภูมิพระร่วง

  • C. 

   สุภาษิตพระร่วง

  • D. 

   ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์


 • 2. 
  พิธีลอยกระทงตรงกับพิธีกรรมใดในเรื่องนางนพมาศ ?
  • A. 

   พิธีจองเปรียง

  • B. 

   พิธีบุษยาภิเษก

  • C. 

   พิธีตรียำปวาย

  • D. 

   พิธีอาศยุช


 • 3. 
  พ่อขุนรามคำแหง  ทรงประดิษฐ์อักษรไทย  โดยดัดแปลงมาจากอักษรใด ?
  • A. 

   อักษรมอญ

  • B. 

   อักษรลาว

  • C. 

   อักษรขอมหวัด

  • D. 

   อักษรเขมรเดิม


 • 4. 
  ใครเป็นผู้แต่งวรรณคดีสุภาษิตพระร่วง ?
  • A. 

   พระยาลิไท

  • B. 

   พ่อขุนรามคำแหง

  • C. 

   พระมหาธรรมราชาที่1

  • D. 

   พระเจ้ามังราย


 • 5. 
  วรรณคดีใดเป็นหลักฐานสำคัญที่สุด แสดงถึงการกำเนิดอักษรไทยและวรรณคดี ?
  • A. 

   สุภาษิตพระร่วง

  • B. 

   เตภูมิกถา

  • C. 

   ไตรภูมิพระร่วง

  • D. 

   ศิลาจารึกหลักที่1


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.