We have sent an email with your new password.


Sining Ng Pakikipagtalastasan

1 Question  I  By Agmatill
  • Share This on Twitter
  • +
Sining Ng Pakikipagtalastasan
Sining ng pakikipagtalastasan

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Panuto: Basahin ang mga sumusunod na tanong. Bilugan ang titik ng  angkop na sagot.1. Ano ang tawag sa makahulugang tunog?    a. Ponema    b. Morpema    k. Morpolohiya    d. Ponolohiya2. Ano ang tawag sa pag-aaral ng yunit ng mga salita?   a. Ponolohiya   b. Morpolohiya   k .Sintaksis   d. Diskurso3. Ano ang makabuluhang palitan ng ideya?  a. Pangungusap  b. Komuninkasyon  k. Diskurso  d. Argumento4. Ano ang impit na tunog sa punto ng artikulasyon?  a.glottal  b.velar  k.nasal d.bilabial5. Ano ang pumapalag na bagay sa aparato ng pagsasalita?  a. vocal chords  b babagtingang-tinig  k.glottis  d.resonador  
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz