แบบทดสอบเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ป.6

10  I  By Jiraphanan
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ป.6
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดคืออุปกรณ์ Input ของคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์ 
1.
2.
3.
4.
3.  คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร 
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์?
1.
2.
3.
4.
5.  ฮาร์ดแวร์หมายถึงอะไร    
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับซีพียู  
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดไม่ใช่ชื่อในแป้นพิมพ์    
1.
2.
3.
4.
8.  การทำงานของอุปกรณ์ใดที่ไม่มีอยู่ในซีพียู   
1.
2.
3.
4.
9.  ฮาร์ดดิสก์มีหน้าที่เหมือนกับสิ่งใดต่อไปนี้   
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Sound Card   
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.