แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5  I  By Erotoun
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ให้คลิกเลือกคำตอบที่ถูก ้องที่สุดเพียงคำตอบเดีย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  อวัยวะใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร
  • A. 

   ปาก

  • B. 

   กระเพาะอาหาร

  • C. 

   ลำไส้เล็ก

  • D. 

   หลอดลม


 • 2. 
  ระบบในร่างกายระบบใดที่นำอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ
  • A. 

   ระบบย่อยอาหาร

  • B. 

   ระบบหมุนเวียนเลือด

  • C. 

   ระบบหายใจ

  • D. 

   ระบบขับถ่าย


 • 3. 
  การทำงานของหัวใจคล้ายกับเครื่องมือใด
  • A. 

   เครื่องตัดหญ้า

  • B. 

   เครื่องปั้มลม

  • C. 

   เครื่องสูบน้ำ

  • D. 

   เครื่องล้างจาน


 • 4. 
  ระบบใดเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
  • A. 

   ระบบย่อยอาหาร

  • B. 

   ระบบหมุนเวียนเลือด

  • C. 

   ระบบหายใจ

  • D. 

   ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก


 • 5. 
  ระบบที่ทำงานขั้นสุดท้ายของร่างกายคือ
  • A. 

   ระบบขับถ่ายของเสีย

  • B. 

   ระบบหายใจ

  • C. 

   ระบบย่อยอาหาร

  • D. 

   ระบบหมุนเวียนเลือด


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.