แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5  I  By Erotoun
ให้คลิกเลือกคำตอบที่ถูก ้องที่สุดเพียงคำตอบเดีย

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  อวัยวะใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร
1.
2.
3.
4.
2.  ระบบในร่างกายระบบใดที่นำอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ
1.
2.
3.
4.
3.  การทำงานของหัวใจคล้ายกับเครื่องมือใด
1.
2.
3.
4.
4.  ระบบใดเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
1.
2.
3.
4.
5.  ระบบที่ทำงานขั้นสุดท้ายของร่างกายคือ
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz