แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป. 4

2  I  By Piyawat
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป. 4
ให้เลือกข้อที่ถูกที่สุด พียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ข้อใดต่อไปนี้คือ software
  • A. 

   Microsoft Office word

  • B. 

   Microsoft Office Excel

  • C. 

   Microsoft Office powerpoint

  • D. 

   ถูกทุกข้อ


 • 2. 
  ข้อใดต่อไปนี้คือ hardware
  • A. 

   จอภาพ

  • B. 

   แป้นพิมพ์

  • C. 

   เม้าท์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.