แบบข้อสอบวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด

8  I  By Sittichai
Please take the quiz to rate it.

แบบข้อสอบวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด
เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเ ียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  มาตราตัวสะกดมีกี่แม่?
  • A. 

   8 แม่

  • B. 

   7 แม่

  • C. 

   6 แม่

  • D. 

   5 แม่


 • 2. 
  ข้อไหนสะกดด้วยแม่กดทุกตัว?
  • A. 

   กัด ระหัส กิน ข้าว

  • B. 

   บ้านฉันชั้นสูง

  • C. 

   นอนบนตักคุณพ่อ

  • D. 

   พัด โดด จากโบสถ์


 • 3. 
  ขอใดสะกดด้วยแม่กน?
  • A. 

   กิน บิน ขนุน

  • B. 

   ติด คิด ใจ

  • C. 

   น้องของพี่

  • D. 

   บาปกรรมจริงๆ


 • 4. 
  ข้อใดใช้สระอำ?
  • A. 

   กินข้าว

  • B. 

   เจอเธอ

  • C. 

   นอนในมุ้ง

  • D. 

   ปลาสวายสีดำ


 • 5. 
  ข้อใดใช้เออ?
  • A. 

   ไปตลาด

  • B. 

   กินเปรี้ยว

  • C. 

   หลายคนกินข้าว

  • D. 

   เรามาเจอเธอ


 • 6. 
  พยัญชนะไทยมีกี่ตัว?
  • A. 

   43ตัว

  • B. 

   45ตัว

  • C. 

   44ตัว

  • D. 

   48ตัว


 • 7. 
  พยัญชนะไทยที่เลิกใช้แล้วคือข้อใด ?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 


 • 8. 
  คำว่าเดินสะกดด้วยมาตราแม่ใด ?
  • A. 

   แม่กด

  • B. 

   แม่กบ

  • C. 

   แม่กกน

  • D. 

   แม่เกย


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.