แบบข้อสอบวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด

8  I  By Sittichai
แบบข้อสอบวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด
เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเ ียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  มาตราตัวสะกดมีกี่แม่?
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อไหนสะกดด้วยแม่กดทุกตัว?
1.
2.
3.
4.
3.  ขอใดสะกดด้วยแม่กน?
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดใช้สระอำ?
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดใช้เออ?
1.
2.
3.
4.
6.  พยัญชนะไทยมีกี่ตัว?
1.
2.
3.
4.
7.  พยัญชนะไทยที่เลิกใช้แล้วคือข้อใด ?
1.
2.
3.
4.
8.  คำว่าเดินสะกดด้วยมาตราแม่ใด ?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.