แบบทดสอบคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

5  I  By Prapit2519
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
ให้เด็กเลือกคำตอบที่ถูก ี่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  สัตว์ชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุด
1.
2.
3.
2.  มีนก 1 ตัว  บินมาเพิ่มอีก 1 ตัว จะมีนกกี่ตัว
1.
2.
3.
3.  สิ่งใดต่อไปนี้จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
1.
2.
3.
4.  สัตว์ใดต่อไปนี้สูงที่สุด
1.
2.
3.
5.  ดอกมะลิมีสีอะไร
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.