แบบทดสอบคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

5  I  By Prapit2519
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
ให้เด็กเลือกคำตอบที่ถูก ี่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  สัตว์ชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุด
  • A. 

   แมว

  • B. 

   หนู

  • C. 

   ช้าง


 • 2. 
  มีนก 1 ตัว  บินมาเพิ่มอีก 1 ตัว จะมีนกกี่ตัว
  • A. 

   1 ตัว

  • B. 

   2 ตัว

  • C. 

   3 ตัว


 • 3. 
  สิ่งใดต่อไปนี้จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
  • A. 

   นก กระเป๋า

  • B. 

   ลิง ดินสอ

  • C. 

   สมุด หนังสือ


 • 4. 
  สัตว์ใดต่อไปนี้สูงที่สุด
  • A. 

   เครื่องบิน

  • B. 

   ยีราฟ

  • C. 

   กบ


 • 5. 
  ดอกมะลิมีสีอะไร
  • A. 

   สีขาว

  • B. 

   สีแดง

  • C. 

   สีชมพู


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.