แบบทดสอบคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

5 Questions  I  By Prapit2519 on July 23, 2010
ให้เด็กเลือกคำตอบที่ถูก ี่สุดเพียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  สัตว์ชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุด
A.
B.
C.
2.  มีนก 1 ตัว  บินมาเพิ่มอีก 1 ตัว จะมีนกกี่ตัว
A.
B.
C.
3.  สิ่งใดต่อไปนี้จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
A.
B.
C.
4.  สัตว์ใดต่อไปนี้สูงที่สุด
A.
B.
C.
5.  ดอกมะลิมีสีอะไร
A.
B.
C.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade