แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

5 Questions  I  By Sinesandy on July 22, 2010
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  อวัยะใดในร่างกายที่ทำหน้าที่ย่อยสารอาหารได้มากที่สุด
A.
B.
C.
D.
E.
2.  อวัยวะใดไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยอาหาร
A.
B.
C.
D.
3.  หัวใจห้องใดรับเลือดเสียจากร่างกาย
A.
B.
C.
D.
4.  หัวใจห้องใดส่งเลือดดำไปฟอกที่ปอด
A.
B.
C.
D.
5.  หัวใจห้องใดรับเลือดแดงจากปอดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz