แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

5  I  By Sinesandy
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  อวัยะใดในร่างกายที่ทำหน้าที่ย่อยสารอาหารได้มากที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.
2.  อวัยวะใดไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยอาหาร
1.
2.
3.
4.
3.  หัวใจห้องใดรับเลือดเสียจากร่างกาย
1.
2.
3.
4.
4.  หัวใจห้องใดส่งเลือดดำไปฟอกที่ปอด
1.
2.
3.
4.
5.  หัวใจห้องใดรับเลือดแดงจากปอดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.