แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

5  I  By Sinesandy
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  อวัยะใดในร่างกายที่ทำหน้าที่ย่อยสารอาหารได้มากที่สุด
  • A. 

   ปาก

  • B. 

   หลอดอาหาร

  • C. 

   กระเพาะอาหาร

  • D. 

   ลำไส้เล็ก

  • E. 

   ลำไส้ใหญ่


 • 2. 
  อวัยวะใดไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยอาหาร
  • A. 

   ปาก

  • B. 

   กระเพาะอาหาร

  • C. 

   ลำไส้เล็ก

  • D. 

   ลำไส้ใหญ่


 • 3. 
  หัวใจห้องใดรับเลือดเสียจากร่างกาย
  • A. 

   บนขวา

  • B. 

   ล่างขวา

  • C. 

   บนซ้าย

  • D. 

   ล่างซ้าย


 • 4. 
  หัวใจห้องใดส่งเลือดดำไปฟอกที่ปอด
  • A. 

   บนขวา

  • B. 

   ล่างขวา

  • C. 

   บนซ้าย

  • D. 

   ล่างซ้าย


 • 5. 
  หัวใจห้องใดรับเลือดแดงจากปอดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
  • A. 

   บนขวา

  • B. 

   ล่างขวา

  • C. 

   บนซ้าย

  • D. 

   ล่างซ่าย


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.