แบบทดสอบรวมความรู้

5  I  By Verjintty
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบรวมความรู้

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ใครเป็นผู้แต่งเรื่องพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
1.
2.
2.  มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีอยู่ในกัณฑ์ที่เท่าไร
1.
2.
3.
3.  ลิลิตเลงพ่ายเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด
1.
2.
4.  มัทนะพาธาเป็นเรื่องของอะไร
1.
2.
5.  โคลนติดล้อ ตอนนิยมความเป้นเสมียนให้คุณค่าเรื่องใด
1.
2.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.