แบบทดสอบรวมความรู้

5 คำถามที่  I  By Verjintty on February 20, 2011

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ใครเป็นผู้แต่งเรื่องพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
1.
2.
2.  มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีอยู่ในกัณฑ์ที่เท่าไร
1.
2.
3.
3.  ลิลิตเลงพ่ายเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด
1.
2.
4.  มัทนะพาธาเป็นเรื่องของอะไร
1.
2.
5.  โคลนติดล้อ ตอนนิยมความเป้นเสมียนให้คุณค่าเรื่องใด
1.
2.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade