แบบทดสอบดาราศาสตร์

5 Questions  I  By Forte12345 on November 15, 2010

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ทำไมเราจึงเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียว
A.
B.
C.
D.
2.  แวงเดินทางได้ไวเท่าใดใน1วินาที
A.
B.
C.
D.
3.  วงแหวนไคเปอร์ ประกอบด้วยอะไร
A.
B.
C.
D.
4.  1หน่วยดาราศาสตร์ มีค่า149.598ล้านกิโลเมตร เป็นระยะทางจากโลกถึงอะไร
A.
B.
C.
D.
5.  พัลซาร์ เป็นดาวแผ่อะไรออกมาเป็นจังหวะ
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching material



Upgrade