แบบทดสอบดาราศาสตร์

5  I  By Forte12345
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบดาราศาสตร์

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ทำไมเราจึงเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียว
1.
2.
3.
4.
2.  แวงเดินทางได้ไวเท่าใดใน1วินาที
1.
2.
3.
4.
3.  วงแหวนไคเปอร์ ประกอบด้วยอะไร
1.
2.
3.
4.
4.  1หน่วยดาราศาสตร์ มีค่า149.598ล้านกิโลเมตร เป็นระยะทางจากโลกถึงอะไร
1.
2.
3.
4.
5.  พัลซาร์ เป็นดาวแผ่อะไรออกมาเป็นจังหวะ
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.