แบบทดสอบวิทยาศาสตร์

2 Questions  I  By Nun2 on August 9, 2009
นักเรียนฝึกทำข้อสอบทุกข อโดยใช้เวลาน้อยที่สุด

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  สารข้อใดที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นแดง
A.
B.
C.
D.
2.  สารที่เป็นกรดเมื่อตรวจสอบด้วยยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ข้อใดถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade