แบบทดสอบวิทยาศาสตร์

2  I  By Nun2
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์
นักเรียนฝึกทำข้อสอบทุกข อโดยใช้เวลาน้อยที่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  สารข้อใดที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นแดง
1.
2.
3.
4.
2.  สารที่เป็นกรดเมื่อตรวจสอบด้วยยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ข้อใดถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.