แบบทดสอบภาษาไทยม.1

10  I  By Aay1
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบภาษาไทยม.1

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.กำลังของเราจะไปสู้ไหวหรือมันเข้าทำนอง...นะเพื่อน" ตรงกับสำนวนใด
1.
2.
3.
4.
2.  2.  สำนวนใดเหมาะสมที่สุดสำหรับเติมลงในช่องว่าง"เขาเป็นคนฉลาดบอกสั้นๆเขาก็ทำตามได้ไม่ต้อง..."ตรงกับสำนวนใด
1.
2.
3.
4.
3.  3.  "สองคนนี้เขารู้จุดอ่อนและเล่ห์เหลี่ยมของกันและกันเหมือน...นั่นแหละ" ตรงกับสำนวนใด
1.
2.
3.
4.
4.  4.  สำนวนใดเหมาะสมที่จะเติมลงในช่องว่าง"คุณอุตส่าห์ทำขนมจ่ามงกุฎให้คุณหญิงแต่เพิ่งรู้ว่าท่านทำขนมนี้เก่งมากๆ ตรงกับสำนวนใด
1.
2.
3.
4.
5.  5.  สำนวนใดเหมาะสมที่จะเติมลงไปในช่องว่าง "ถ้าเธอทำขนมเป็นจริงๆฉันคงไม่ต้อง...บอกวิธีทำโดยละเอียดอย่างนี้"
1.
2.
3.
4.
6.  6.  บุคคลใดที่จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องด้วยเสียหายมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
7.  7.  คนที่รู้อะไรด้านเดียว หรือเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้"ตรงกับสำนวนใด
1.
2.
3.
4.
8.  8.  ข้อใดเป็นสำนวนทุกตัว
1.
2.
3.
4.
9.  9.  ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกันคำว่า"นกสองหัว"
1.
2.
3.
4.
10.  10.  สำนวนใดใช้กล่าวเพื่อเตือนสติ
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.