แบบทดสอบภาษาไทย ป.4

6  I  By Prasop
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบภาษาไทย ป.4
เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเ ียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  มาตราตัวสะกดมีกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
2.  คำในข้อใดสะกดในมาตราแม่กน
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดสะกดในมาตราแม่กนทั้งหมด
1.
2.
3.
4.
4.                                           เพียงแค่นี้  แค่นี้        ก็แค่นี้                                             เพียงแค่นี้  แค่นั้น      จะแค่ไหน                                         เพียงแค่นี้  แค่นั้น       แทบขาดใจ                                         เพียงแค่นี้  แค่นั้นไซร้  ใจขาดรอน.ข้อความข้างต้นมีมาตราตัสะกดในแม่กบกี่คำ
1.
2.
3.
4.
5.          " พฤษก พกาสร อีกกุญชร   อัน ปลด ปลง โททนต์ เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี" ข้อความข้างต้นมีคำที่สะกดในมาตราแม่ กน กี่คำ
1.
2.
3.
4.
6.                             "ศรีสะเกษแดนปราสาทขอม                             หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ                             เขตดงลำดวยหลากล้วนวัฒนธรรม เลิศลำสามัคคี"ข้อความข้างต้นมีมาตราตัวสะกดในมาตราแม่กมกี่คำ
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.