แบบทดสอบภาษาไทย ป.4

6  I  By Prasop
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบภาษาไทย ป.4
เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเ ียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  มาตราตัวสะกดมีกี่มาตรา
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   8


 • 2. 
  คำในข้อใดสะกดในมาตราแม่กน
  • A. 

   นกเอี้ยง

  • B. 

   เรืองรอง

  • C. 

   โบราณ

  • D. 

   วิเศษ


 • 3. 
  ข้อใดสะกดในมาตราแม่กนทั้งหมด
  • A. 

   มารดา ดาษดา

  • B. 

   ตะวัน กันดาร

  • C. 

   มองข้าม ทรามวัย

  • D. 

   ตำแหน่ง สามเหลี่ยม


 • 4. 
                                           เพียงแค่นี้  แค่นี้        ก็แค่นี้                                             เพียงแค่นี้  แค่นั้น      จะแค่ไหน                                         เพียงแค่นี้  แค่นั้น       แทบขาดใจ                                         เพียงแค่นี้  แค่นั้นไซร้  ใจขาดรอน.ข้อความข้างต้นมีมาตราตัสะกดในแม่กบกี่คำ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4


 • 5. 
          " พฤษก พกาสร อีกกุญชร   อัน ปลด ปลง โททนต์ เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี" ข้อความข้างต้นมีคำที่สะกดในมาตราแม่ กน กี่คำ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6


 • 6. 
                             "ศรีสะเกษแดนปราสาทขอม                             หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ                             เขตดงลำดวยหลากล้วนวัฒนธรรม เลิศลำสามัคคี"ข้อความข้างต้นมีมาตราตัวสะกดในมาตราแม่กมกี่คำ
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   8


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.