แบบทดสอบเรื่องมาตราตัวสะกด ป.4

10  I  By Srimong
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่องมาตราตัวสะกด ป.4
ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่ส ดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  คำว่าโรคอยู่ในมาตราตัวสะกดใด
1.
2.
3.
2.  บริเวณเป็นคำในมาตราใด
1.
2.
3.
3.  คำว่าอาหารอยู่ในมาตราใด
1.
2.
3.
4.  ฉันไปโรงเรียนคำว่าเรียนอยู่ในมาตราใด
1.
2.
3.
5.  แม่ชอบกินแกงเขียวหวาน เขียวอยู่ในมาตราใด
1.
2.
3.
6.  คำว่าภาคพื้นเป็นคำในมาตราใด
1.
2.
3.
7.  ยายและตาอยู่เฝ้าบ้านคำว่ายายและตาเป็นคำในมาตราใด
1.
2.
3.
8.  คำว่ายีราฟ อยู่ในมาตราใด
1.
2.
3.
9.  สำเร็จจัดเป็นคำในมาตราใด
1.
2.
3.
10.  ไฟฟ้าอยู่ที่บ้านฉันดับมาหลายวันคำว่าไฟฟ้าอยู่ในมาตราใด
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.