แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.2

5  I  By Siriporn2553
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.2
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  678 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่าใด   
  • A. 

   6

  • B. 

   60

  • C. 

   600


 • 2. 
  ข้อใดถูกต้อง  
  • A. 

   909 > 990

  • B. 

   245 < 254

  • C. 

   234 = 243


 • 3. 
  จำนวนใดน้อยกว่า 1,000  อยู่ 100
  • A. 

   900

  • B. 

   800

  • C. 

   700


 • 4. 
  461  เขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไร                         
  • A. 

   สี่ร้อยหกสิบเอ็ด

  • B. 

   สี่หกหนึ่ง

  • C. 

   สี่ร้อยหกสิบหนึ่ง


 • 5. 
  จำนวนใดมีค่ามากที่สุด
  • A. 

   306

  • B. 

   603

  • C. 

   360


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.