แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.2

5 Questions  I  By Siriporn2553 on July 23, 2010
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  678 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่าใด   
A.
B.
C.
2.  ข้อใดถูกต้อง  
A.
B.
C.
3.  จำนวนใดน้อยกว่า 1,000  อยู่ 100
A.
B.
C.
4.  461  เขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไร                         
A.
B.
C.
5.  จำนวนใดมีค่ามากที่สุด
A.
B.
C.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz