แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.2

5  I  By Siriporn2553
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.2
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  678 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่าใด   
1.
2.
3.
2.  ข้อใดถูกต้อง  
1.
2.
3.
3.  จำนวนใดน้อยกว่า 1,000  อยู่ 100
1.
2.
3.
4.  461  เขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไร                         
1.
2.
3.
5.  จำนวนใดมีค่ามากที่สุด
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.