แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.1

5  I  By Songwan
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.1
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
   ข้อใดคือลักษณะของสิ่งที่มีชีวิต
  • A. 

   เคลื่อนที่ได้

  • B. 

   กินไม่ได้

  • C. 

   ไม่หายใจ


 • 2. 
  ข้อใดคือลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต
  • A. 

   กินอาหารไม่ได้

  • B. 

   ต้องการอากาศหายใจ

  • C. 

   เจริญเติบโตได้


 • 3. 
    เก้าอี้เป็นพวกเดียวกับข้อใด
  • A. 

   นก

  • B. 

   ม้า

  • C. 

   ปากกา


 • 4. 
    ปลาเป็นพวกเดียวกับข้อใด
  • A. 

   น้ำ

  • B. 

   ต้นไม้

  • C. 

   ก้อนหิน


 • 5. 
  ข้อใดเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต
  • A. 

   ดวงอาทิตย์

  • B. 

   ต้นไม้

  • C. 

   ช้าง


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.