แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.1

5  I  By Songwan
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.1
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.   ข้อใดคือลักษณะของสิ่งที่มีชีวิต
1.
2.
3.
2.  ข้อใดคือลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต
1.
2.
3.
3.    เก้าอี้เป็นพวกเดียวกับข้อใด
1.
2.
3.
4.    ปลาเป็นพวกเดียวกับข้อใด
1.
2.
3.
5.  ข้อใดเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.