ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.1

10  I  By Rattana
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.1
ให้นักเรียนเลือคำตอบที่ ูกต้องที่สุดเพียงข้อเดี ว     

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.   ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ 24
1.
2.
3.
4.
2.     36  เป็น ค.ร.น. ของจำนวนในข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดเป็นตัวประกอบทั้งหมดของ 16
1.
2.
3.
4.
4.  ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของ  6 กับ 9  คือจำนวนในข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดเป็นตัวประกอบเฉพาะของ  30
1.
2.
3.
4.
6.  ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ 16 กับ 30 คือจำนวนใดข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  มีปากกาสีดำ 12 ด้าม สีน้ำเงิน 16 ด้าม    ถ้าแบ่งให้เด็กกลุ่มหนึ่งคนละเท่าๆ กัน  แต่ละคนได้สีเดียว  จะได้มากที่สุด  คนละกี่ด้าม
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง  
1.
2.
3.
4.
9.  ห.ร.ม. ของ  12, 24 และ 30  คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
10.  ระฆังสามใบ  ใบแรกตีทุกๆ 10 นาที ใบที่สองตีทุกๆ 15 นาที  และใบที่สามตีทุกๆ 20 นาที  ถ้าเริ่มตีพร้อมกัน  อีกนานกี่นาที  จึงจะตีพร้อมกันอีก
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.