ข้อสอบภาษาไทยป.1.1

2 Questions  I  By Wiwat on July 17, 2010
ข้อสอบภาษาไทยป.1

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.คำในข้อใดอ่านออกเสียงโท
A.
B.
C.
D.
2.  2.  คำในข้อใดที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz