ข้อสอบคณิต ป.2

2  I  By Sam1993
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบคณิต ป.2
ข้อสอบคณิต ป.2

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.แม่ให้เงินฉัน  130  บาท  พ่อให้อีก  520  บาท  รวมฉันมีเงินทั้งหมดกี่บาท
1.
2.
3.
4.
2.  2. ชาวสวนปลูกต้นมังคุด  150  ต้น  ปลูกต้นทุเรียน  340  ต้น ชาวสวนปลูกต้นมังคุดน้อยกว่าต้นทุเรียนกี่ต้น
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.