ข้อสอบภาษาไทย ป.1

7  I  By Fuang
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบภาษาไทย ป.1
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  คำใดเป็นคำที่ประสมด้วยสระ -า
  • A. 

   ใจ

  • B. 

   มา

  • C. 

   ดู

  • D. 

   โต


 • 2. 
  ช้างบ้านมีลักษณะนามว่าอะไร
  • A. 

   ตัว

  • B. 

   เชือก

  • C. 

   อัน

  • D. 

   ชิ้น


 • 3. 
  ก  เป็นอักษรหมู่ใด
  • A. 

   สูง

  • B. 

   กลาง

  • C. 

   ต่ำ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ


 • 4. 
  ดู  อ่านว่าอย่างไร
  • A. 

   ดอ-อู-ดู

  • B. 

   ดอ-ดู

  • C. 

   ดอ-อา-ดู

  • D. 

   ดอ-อี-ดู


 • 5. 
  สระ - า  วางไว้ส่วนของพยัญชนะ
  • A. 

   บน

  • B. 

   หน้า

  • C. 

   หลัง

  • D. 

   ล่าง


 • 6. 
  ข้อใดเป็นคำเขียนของคำอ่านว่า  ตอ-อี-ตี
  • A. 

   มี

  • B. 

   ตี

  • C. 

   ดี

  • D. 

   สี


 • 7. 
  สระ - า  ภาษาสุภาพเรียกว่าอย่างไร
  • A. 

   ไม้หน้า

  • B. 

   ไม้โอ

  • C. 

   ลากข้าง

  • D. 

   วิสรรชนีย์


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.