ข้อสอบภาษาไทย ป.1

7  I  By Fuang
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบภาษาไทย ป.1
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  คำใดเป็นคำที่ประสมด้วยสระ -า
1.
2.
3.
4.
2.  ช้างบ้านมีลักษณะนามว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
3.  ก  เป็นอักษรหมู่ใด
1.
2.
3.
4.
4.  ดู  อ่านว่าอย่างไร
1.
2.
3.
4.
5.  สระ - า  วางไว้ส่วนของพยัญชนะ
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดเป็นคำเขียนของคำอ่านว่า  ตอ-อี-ตี
1.
2.
3.
4.
7.  สระ - า  ภาษาสุภาพเรียกว่าอย่างไร
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.