ข้อสอบภาษาไทย ป.1

7 Questions  I  By Fuang on July 22, 2010
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  คำใดเป็นคำที่ประสมด้วยสระ -า
A.
B.
C.
D.
2.  ช้างบ้านมีลักษณะนามว่าอะไร
A.
B.
C.
D.
3.  ก  เป็นอักษรหมู่ใด
A.
B.
C.
D.
4.  ดู  อ่านว่าอย่างไร
A.
B.
C.
D.
5.  สระ - า  วางไว้ส่วนของพยัญชนะ
A.
B.
C.
D.
6.  ข้อใดเป็นคำเขียนของคำอ่านว่า  ตอ-อี-ตี
A.
B.
C.
D.
7.  สระ - า  ภาษาสุภาพเรียกว่าอย่างไร
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz