Pag-aaral ng Kasaysayan

5  I  By Sirlynyrd
Please take the quiz to rate it.

Pag-aaral Ng Kasaysayan

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng pisikal na katangian ng mundo at ang kaugnayan nito sa pang araw-araw na pamumuhay ng tao.
1.
2.
3.
4.
2.  Mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan upang maunawaan ang __________ at makapaghanda sa __________ .
1.
2.
3.
4.
3.  Siya ang itinuturing na Ama ng Kasaysayan.
1.
2.
3.
4.
4.  Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng pagkakasunod-sunod na pangyayari sa nakaraang buhay ng sangkatauhan.
1.
2.
3.
4.
5.  Magbigay ng 3 kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan, ipaliwanag at magbigay ng halimbawa.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.