Obyvateľstvo sveta

14 Otzky  I  By Skafararix

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Najväčšie mestá sveta sa všeobecne označujú aj ako megacities. Nad koľko miliónov obyvateľov tieto megacities majú? V súčasnosti ich je na svete okolo 20 ich počet však neustále narastá.
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Na začiatku ktorého storočia dosiahlo ľudstvo prvýkrát vo svojej histórii hranicu 1 miliardy ľudí?
1.
2.
3.
4.
3.  Ktorý zo v súčasnosti ľudmi trvalo obývaných svetadielov, bol ľudmi osídlený ako posledný?
1.
2.
3.
4.
5.
4.  K najväčším mestám sveta priraď správny štát. Samozrejme si môžeš pomôcť aj atlasom alebo internetom.
1. New York
1.
2. Tokio
2.
3. Šanghaj
3.
4. Londýn
4.
5. Sao Paulo
5.
6. Lagos
6.
7. Mexiko City
7.
8. Bombaj
8.
9. Moskva
9.
10. Istanbul
10.
11. Manila
11.
12. Jakarta
12.
13. Paríž
13.
5.  Štvrte chudoby na okrajoch rozrastajúcich sa veľkomiest v chudobnejších oblastiach sveta ako Afrika, Ázia alebo Južná Amerika sa nazývajú? 
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Ktorý štát zo zoznamu nepatrí medzi päť najľudnatejších štátov svetá? 
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Najľudnatejším svetadielom na svete je:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Ako vypočítame hodnotu hustoty zaľudnenia?
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Na základe uvedených grafov zobrazujúcich vývoj počtu obyvateľov na jednotlivých svetadieloch odpovedz, počet obyvateľov ktorého svetadielu rastie najrýchlejšie a každým rokom má väčší podiel z celkového počtu obyvateľov sveta?
1.
2.
3.
4.
10.  S pomocou mapy "nočnej Zeme" a atlasu vyber zo zoznamu oblasť sveta, ktorá nepatrí medzi husto zaľudnené.
1.
2.
3.
4.
5.
11.  Na záver veselá úloha vašej pozornosti. Dôkladne si pozrite inšpirujúce video Matta, ktorý cestuje po svete, aby tancoval s rôznymi ľudmi na rôznych miestach a každého presvedčil, že svet je krásne miesto na život, keď sa usmievame :) Ktoré z miest, kde Matt vo videu tancuje patria k najväčším na svete a majú viac ako 10 miliónov obyvateľov? Pomôžu vám možnosti. V zátvorke sú uvedené anglické názvy miest použité vo videu.
1.
2.
3.
4.
12.  Pomocou štatistiky o počte obyvateľov, rozlohe a hustote zaľudnenia v jednotlivých štátoch sveta na wikipedii (klikom spusti) zisti, ktoré štáty sveta majú nižšiu hustotu obyvateľstva (redšie osídlenie) ako Slovensko.
1.
2.
3.
4.
13.  Posúď správnosť výroku. Je pravdivý alebo nie? (True - pravdivý / False - nepravdivý): "V súčasnosti žije ešte stále viac obyvateľov sveta na vidieku ako v mestách. Vedci však očakávajú, že proces urbanizácie (sťahovania ľudí do miest) bude mať už čoskoro za následok, že sa to zmení."
1.
2.
14.  Medzi najmenej zaľudnené oblasti sveta nepatria:
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz