Anatomi och fysiologi

41 frgor  I  By Ayame
Please take the quiz to rate it.

Anatomi Och Fysiologi
Övningsquiz inför tenta. Tar upp det som kommit på M0025H utom mag- tarmkanalen och njurar.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  Beskriv startpunkten resp slutpunkten för de två kretsloppen. Vilka artärer och vener utgår respektive ankommer till och från hjärtat och i vilket del? Samt vad är skillnaden i tryck och kärlmotstånd mellan kretsloppen?

 • 2. 
  Beskriv en EKG-kurva och ange var de olika händelserna sker.

 • 3. 
  Hur påverkas hjärtfrekvens och kontraktionskraft av det autonoma nervsystemet?

 • 4. 
  Vilka faktorer bestämmer vänster kammares slagvolym?

 • 5. 
  Var i hjärnan sker den överordnade regleringen av cirkulationen?

 • 6. 
  Vilka viktiga faktorer har lymfsystemet?

 • 7. 
  Vilka är de primära lyfatiska organen resp de sekundära?

 • 8. 
  Vilka är hjärtats tre lager och var återfinns perikardvätskan?

 • 9. 
  Vad heter hjärtats olika klaffar och var sitter de?

 • 10. 
  Hur kan smärta indelas utifrån tidshänseende?

 • 11. 
  Vanligen skiljer man på 4 huvudtyper av smärta, vilka?

 • 12. 
  Det finns två typer av smärtreceptorer, vilka och vad skiljer dem åt?

 • 13. 
  Vad menas med primärafferent?

 • 14. 
  Vilka tre typer av smärtfibrer finns det och vad är ledningshastigheten för dem samt vilka är myeliniserade?

 • 15. 
  Det finns en rad smärtframkallande substanser. Ange den kraftfullaste och mest kartlagda.

 • 16. 
  Vid cellskada sker en nedbrytning av cellväggen som innehåller fosfolipider. Vilken syra bildas primärt vid nedbrytningen och vilket enzym svarar för detta?

 • 17. 
  Vilka tre typer brukar man indela neurotransmittorerna i? Nämn tre stycken transmittorer samt några som hämmar smärtimpulsen och andra som är transmittor i primärafferenterna..

 • 18. 
  Vad menas med begreppet Wind up?

 • 19. 
  Ange två systemteorier för smärtblockering samt beskriv den vanligaste kortfattat och vilka tre receptorer som är delaktiga i den andra.

 • 20. 
  VAd orsakar neurogen smärta?

 • 21. 
  Vilka är de olika fettsyrorna och vad skiljer dem åt?

 • 22. 
  Vilken sammansättning av energigivande ämnen rekommenderas enligt de svenska näringsrekommendationerna?

 • 23. 
  Vilken är den dominarande metaboliten efter kolhydratförbränning och hur kan den användas i kroppen?

 • 24. 
  VArför behöver kroppen kolesterol?

 • 25. 
  Vilken biologisk funktion har protein i kroppen?

 • 26. 
  Vad kännetecknar ett anabolt resp katabolt tillstånd?

 • 27. 
  Vilka är de fettlösliga vitaminerna?

 • 28. 
  Vilket enzym bryter ner proteiner till aminosyror i tarmarna?

 • 29. 
  Vilken viktigt uppgift bidrar Kalium till?

 • 30. 
  Hur stor är en normaltränad persons slagvolym i vila?

 • 31. 
  Vad är cardiac output och hur påverkas denna av träning. Beskriv faktorer.

 • 32. 
  Vad är steady state?

 • 33. 
  Vilka effekter får man av träning på lång tid?

 • 34. 
  Varför ska du göra ett EKG? När bör du inte göra testerna? Vad gör att du måste avsluta mitt i?

 • 35. 
  Vilka faktorer påverkar syreupptaget? Och hur beräknas den?

 • 36. 
  Vilka energisystem finns?

 • 37. 
  Vad är BMR och hur beräknas denna?

 • 38. 
  Vilka sätt finns det för att avge värme?

 • 39. 
  Hur är muskeln uppbuggd?

 • 40. 
  Hur går nervsignalen in i muskeln?

 • 41. 
  Vad är korsbryggecykeln?

Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.