Anatomi och fysiologi

41 frgor  I  By Ayame
Please take the quiz to rate it.

Anatomi Och Fysiologi
Övningsquiz inför tenta. Tar upp det som kommit på M0025H utom mag- tarmkanalen och njurar.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Beskriv startpunkten resp slutpunkten för de två kretsloppen. Vilka artärer och vener utgår respektive ankommer till och från hjärtat och i vilket del? Samt vad är skillnaden i tryck och kärlmotstånd mellan kretsloppen?
2.  Beskriv en EKG-kurva och ange var de olika händelserna sker.
3.  Hur påverkas hjärtfrekvens och kontraktionskraft av det autonoma nervsystemet?
4.  Vilka faktorer bestämmer vänster kammares slagvolym?
5.  Var i hjärnan sker den överordnade regleringen av cirkulationen?
6.  Vilka viktiga faktorer har lymfsystemet?
7.  Vilka är de primära lyfatiska organen resp de sekundära?
8.  Vilka är hjärtats tre lager och var återfinns perikardvätskan?
9.  Vad heter hjärtats olika klaffar och var sitter de?
10.  Hur kan smärta indelas utifrån tidshänseende?
11.  Vanligen skiljer man på 4 huvudtyper av smärta, vilka?
12.  Det finns två typer av smärtreceptorer, vilka och vad skiljer dem åt?
13.  Vad menas med primärafferent?
14.  Vilka tre typer av smärtfibrer finns det och vad är ledningshastigheten för dem samt vilka är myeliniserade?
15.  Det finns en rad smärtframkallande substanser. Ange den kraftfullaste och mest kartlagda.
16.  Vid cellskada sker en nedbrytning av cellväggen som innehåller fosfolipider. Vilken syra bildas primärt vid nedbrytningen och vilket enzym svarar för detta?
17.  Vilka tre typer brukar man indela neurotransmittorerna i? Nämn tre stycken transmittorer samt några som hämmar smärtimpulsen och andra som är transmittor i primärafferenterna..
18.  Vad menas med begreppet Wind up?
19.  Ange två systemteorier för smärtblockering samt beskriv den vanligaste kortfattat och vilka tre receptorer som är delaktiga i den andra.
20.  VAd orsakar neurogen smärta?
21.  Vilka är de olika fettsyrorna och vad skiljer dem åt?
22.  Vilken sammansättning av energigivande ämnen rekommenderas enligt de svenska näringsrekommendationerna?
23.  Vilken är den dominarande metaboliten efter kolhydratförbränning och hur kan den användas i kroppen?
24.  VArför behöver kroppen kolesterol?
25.  Vilken biologisk funktion har protein i kroppen?
26.  Vad kännetecknar ett anabolt resp katabolt tillstånd?
27.  Vilka är de fettlösliga vitaminerna?
28.  Vilket enzym bryter ner proteiner till aminosyror i tarmarna?
29.  Vilken viktigt uppgift bidrar Kalium till?
30.  Hur stor är en normaltränad persons slagvolym i vila?
31.  Vad är cardiac output och hur påverkas denna av träning. Beskriv faktorer.
32.  Vad är steady state?
33.  Vilka effekter får man av träning på lång tid?
34.  Varför ska du göra ett EKG? När bör du inte göra testerna? Vad gör att du måste avsluta mitt i?
35.  Vilka faktorer påverkar syreupptaget? Och hur beräknas den?
36.  Vilka energisystem finns?
37.  Vad är BMR och hur beräknas denna?
38.  Vilka sätt finns det för att avge värme?
39.  Hur är muskeln uppbuggd?
40.  Hur går nervsignalen in i muskeln?
41.  Vad är korsbryggecykeln?
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.