Alamat ng alamat

2  I  By Remia
Please take the quiz to rate it.

Alamat Ng Alamat
Ang kuwentong ito ay hinggil sa isang amang mapagmataas. Ayaw niyang ang kanyang kaisa-isang anak na babae ay makihalubilo sa mga mahihirap.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.  Ano ang katangian ng pangunahing tauhan?
1.
2.
3.
4.
2.  Saan nakatira ang mag-ama?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.