ประวัติวรรณคดีสุโขทัย

5 Questions  I  By Patsavee on November 16, 2010
แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกั เรื่อง วรรณคดีสุโขทัย

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  สุโขทัยอยู่ภาคใดของประเทศไทย
A.
B.
C.
D.
2.  กวีหญิงท่านแรกในวรรณคดีสุโขทัยคือท่านใด
A.
B.
C.
D.
3.  ใครคือผู้ประดิษฐ์อักษรไทย
A.
B.
C.
D.
4.  อักษรไทยนั้น ประกอบด้วยภาษาดั้งเดิมอะไรบ้าง
A.
B.
C.
D.
5.  วรรณคดีเรื่องแรกของไทย คือ เรื่องใด
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade