ประวัติวรรณคดีสุโขทัย

5  I  By Patsavee
Please take the quiz to rate it.

ประวัติวรรณคดีสุโขทัย
แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกั เรื่อง วรรณคดีสุโขทัย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  สุโขทัยอยู่ภาคใดของประเทศไทย
1.
2.
3.
4.
2.  กวีหญิงท่านแรกในวรรณคดีสุโขทัยคือท่านใด
1.
2.
3.
4.
3.  ใครคือผู้ประดิษฐ์อักษรไทย
1.
2.
3.
4.
4.  อักษรไทยนั้น ประกอบด้วยภาษาดั้งเดิมอะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
5.  วรรณคดีเรื่องแรกของไทย คือ เรื่องใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.