ประวัติวรรณคดีสุโขทัย

5  I  By Patsavee
Please take the quiz to rate it.

ประวัติวรรณคดีสุโขทัย
แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกั เรื่อง วรรณคดีสุโขทัย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  สุโขทัยอยู่ภาคใดของประเทศไทย
  • A. 

   ภาคใต้

  • B. 

   ภาคเหนือ

  • C. 

   ภาคกลาง

  • D. 

   ภาคตะวันออก


 • 2. 
  กวีหญิงท่านแรกในวรรณคดีสุโขทัยคือท่านใด
  • A. 

   ท้าวศรีสุดาจันทร์

  • B. 

   ท้าวศรีจุฬาลักษณ์

  • C. 

   สมเด็จพระสุริโยทัย

  • D. 

   ท้าวจามเทวี


 • 3. 
  ใครคือผู้ประดิษฐ์อักษรไทย
  • A. 

   พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  • B. 

   พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

  • C. 

   พระยาลิไท

  • D. 

   พระยาเลอไท


 • 4. 
  อักษรไทยนั้น ประกอบด้วยภาษาดั้งเดิมอะไรบ้าง
  • A. 

   ขอมหวัด และ ไทใหญ่

  • B. 

   มอญโบราณ และ ไทยเดิม

  • C. 

   มอญโบราณ และ ขอมหวัด

  • D. 

   ขอมหวัด และ ไทยเดิม


 • 5. 
  วรรณคดีเรื่องแรกของไทย คือ เรื่องใด
  • A. 

   จินดามณี

  • B. 

   ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์

  • C. 

   ศิลาจารึกหลักที่ 1 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  • D. 

   สุภาษิตพระร่วง


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.