Increderea si lipsa de incredere

ü      Crearea unui climat psiho-pedagogic favorabil desfăşurării lecţiei; ü      Pregătirea şi distribuirea materialelor necesare lecţiei; ü      Se citeşte povestea populară ,,Mincinosul’’; ü      ,,Despre cine este vorba în text ?’’ ü      ,,Cu ce se ocupa băieţelul ?’’ ü      ,,Ce a strigat el deodată ?’’ ü      ,,Ce au făcut ţăranii ?’’ ü      ,,De câte ori s-a repetat gluma ?’’ ü      ,,Ce s-a întâmplat atunci când băiatul a spus adevărul ?’’ ü      ,,De ce credeţi că n-au mai venit ţăranii?’’ ü      ,,Astăzi vom vorbi despre încredere şi despre modul cum putem demonstra că suntem persoane de încredere.Pe parcursul lecţiei veţi avea de rezolvat anumite sarcini prin care îmi veţi demonstra cum puteţi avea încredere în voi şi în cei din jur.’’ ü      Se notează titlul lecţiei pe tablă şi în caiete ; ü      ,,Vi s-a întâmplat şi vouă vreodată să vă pierdeţi încrederea în cineva din cauza minciunii ?’’ ü      ,,Fiecare persoana are nişte trăsături morale. Daţi-mi exemple de astfel de trăsături, fie pozitive, fie negative.’’ ü      ,,Prin comportamentul lor, aceste persoane pot fi sau nu de încredere. Încrederea presupune sinceritate şi cinste în relaţiile cu ceilalţi.’’ ü      Se scrie lecţia la tablă şi în caiete. ü      ,,Trăsăturile morale reprezintă însuşiri sufleteşti ale unei persoane (încredere, frică, respect, bunătate, etc.).      Fiecare persoană trebuie să aibă încredere în forţele proprii şi în ceilalţi oameni. De asemenea, prin comportamentul propriu trebiue să câştige încrederea celor din jurul său.          Încrederea este o însuşire preţioasă care presupune sinceritate, cinste în relaţiile cu ceilalţi.’’ ü      Copiii vor fi împărţiţi pe echipe şi fiecare echipă va avea câte o sarcină de lucru, pe care o vor rezolva împreună.Echipa nr.1 ü      Explicaţi cu ajutorul dicţionarului următoarele cuvinte: încredere, curaj, respect, sinceritate, cinste.Echipa nr.2 ü      Imaginează-ţi că eşti singur acasă şi o persoană necunoscută sună la uşă. Cum procedezi?Echipa nr.3 ü      Notează câteva acţiuni pe care le poţi face pentru a câştiga încrederea celor din jur.Echipa nr.4 ü      Scrie DA în caseta din dreptul afirmaţiilor pe care le consideri adevărate: ü      ,,Poţi avea încredere într-o persoană dacă:           spune întotdeauna adevărul;           îţi ascunde întotdeauna adevărul uneori pentru a nu face o impresie rea celor din jur;             te ajută întotdeauna când ai nevoie ;            îţi dă sfaturi bune.’’ ü      Fiecare echipă îşi va desemna un reprezentant care să citească răspunsurile în faţa clasei. ü      Se motivează răspunsurile date. ü      Dramatizarea poveştii populare ,,Mincinosul’’ ü      Elevii vor primi ca temă de completat  portofoliul cu personaje cunoscute din literatură, care s-au bucurat de încrederea celorlalţi, să le deseneze şi să scrie ce calităţi morale au contribuit la aceasta. ü      Se fac aprecieri şi observaţii legate de participarea elevilor la lecţie, urmărind : formularea răspunsurilor , gradul de creativitate , complexitatea răspunsurilor . ü      Crearea unui climat psiho-pedagogic favorabil desfăşurării lecţiei; ü      Pregătirea şi distribuirea materialelor necesare lecţiei; ü      Se citeşte povestea populară ,,Mincinosul’’; ü      ,,Despre cine este vorba în text ?’’ ü      ,,Cu ce se ocupa băieţelul ?’’ ü      ,,Ce a strigat el deodată ?’’ ü      ,,Ce au făcut ţăranii ?’’ ü      ,,De câte ori s-a repetat gluma ?’’ ü      ,,Ce s-a întâmplat atunci când băiatul a spus adevărul ?’’ ü      ,,De ce credeţi că n-au mai venit ţăranii?’’ ü      ,,Astăzi vom vorbi despre încredere şi despre modul cum putem demonstra că suntem persoane de încredere.Pe parcursul lecţiei veţi avea de rezolvat anumite sarcini prin care îmi veţi demonstra cum puteţi avea încredere în voi şi în cei din jur.’’ ü      Se notează titlul lecţiei pe tablă şi în caiete ; ü      ,,Vi s-a întâmplat şi vouă vreodată să vă pierdeţi încrederea în cineva din cauza minciunii ?’’ ü      ,,Fiecare persoana are nişte trăsături morale. Daţi-mi exemple de astfel de trăsături, fie pozitive, fie negative.’’ ü      ,,Prin comportamentul lor, aceste persoane pot fi sau nu de încredere. Încrederea presupune sinceritate şi cinste în relaţiile cu ceilalţi.’’ ü      Se scrie lecţia la tablă şi în caiete. ü      ,,Trăsăturile morale reprezintă însuşiri sufleteşti ale unei persoane (încredere, frică, respect, bunătate, etc.).      Fiecare persoană trebuie să aibă încredere în forţele proprii şi în ceilalţi oameni. De asemenea, prin comportamentul propriu trebiue să câştige încrederea celor din jurul său.          Încrederea este o însuşire preţioasă care presupune sinceritate, cinste în relaţiile cu ceilalţi.’’ ü      Copiii vor fi împărţiţi pe echipe şi fiecare echipă va avea câte o sarcină de lucru, pe care o vor rezolva împreună.Echipa nr.1 ü      Explicaţi cu ajutorul dicţionarului următoarele cuvinte: încredere, curaj, respect, sinceritate, cinste.Echipa nr.2 ü      Imaginează-ţi că eşti singur acasă şi o persoană necunoscută sună la uşă. Cum procedezi?Echipa nr.3 ü      Notează câteva acţiuni pe care le poţi face pentru a câştiga încrederea celor din jur.Echipa nr.4 ü      Scrie DA în caseta din dreptul afirmaţiilor pe care le consideri adevărate: ü      ,,Poţi avea încredere într-o persoană dacă:           spune întotdeauna adevărul;           îţi ascunde întotdeauna adevărul uneori pentru a nu face o impresie rea celor din jur;             te ajută întotdeauna când ai nevoie ;            îţi dă sfaturi bune.’’ ü      Fiecare echipă îşi va desemna un reprezentant care să citească răspunsurile în faţa clasei. ü      Se motivează răspunsurile date. ü      Dramatizarea poveştii populare ,,Mincinosul’’ ü      Elevii vor primi ca temă de completat  portofoliul cu personaje cunoscute din literatură, care s-au bucurat de încrederea celorlalţi, să le deseneze şi să scrie ce calităţi morale au contribuit la aceasta. ü      Se fac aprecieri şi observaţii legate de participarea elevilor la lecţie, urmărind : formularea răspunsurilor , gradul de creativitate , complexitatea răspunsurilor .
Your progress has been saved
Next time you start the course as ,
you will resume from here.
Back to course    or    Exit

Our records show you have previously started this course
Would you like to
Resume Course or     Restart from beginning