Ky kuiz përmban pyetje të ndryshme nga Biologjia dhe Kimia të cilat do t'ju ndihmojnë për provimin pranues në Mjekësi.

Do të shtohen vazhdimisht pyetje nga Kimia dhe Biologjia.

Ky kuiz kushton 2 dollar apo 1 euro e 70 cent.

Paratë të cilat grumbullohen nga ky kuiz shkojnë për zhvillimin e mëtutjeshëm të kuizit.

5 Sample Questions

Me mejozë ndahen:

 • A. qelizat seksuale dhe somatike
 • B. qelizat somatike
 • C. qelizat seksuale ndonjëherë edhe qelizat somatike
 • D. vetëm qelizat seksuale

Mejoza është ndarje e ndërlikuar e qelizës gjatë së cilës nga një qelizë mëmë fitohen:

 • A. 2 qeliza të reja
 • B. 3 qeliza të reja
 • C. 4 qeliza të reja
 • D. 5 qeliza të reja

Higjiena dhe pastërtia, populli thotë është:

 • A. gjysma e shëndetit
 • B. tërë shëndeti
 • C. shëndeti

Në lëkurë janë të vendosura receptorët për:

 • A. nxehtësi dhe ftohtësi
 • B. nxehtësi
 • C. ftohtësi

Receptorët për të prekur janë të vendosur gjithkund në lëkurën e njeriut, e më së shumti ka në:

 • A. majat e gishtërinjve të dorës
 • B. majat e gishtërinjve të këmbës
 • C. shuplakën e dorës
 • D. shputat e këmbëve