CuỘc Thi HỒ ChÍ Minh VÀ HÀnh Trang ĐỐi NgoẠi

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Thientruong
T
Thientruong
Community Contributor
Total Contribution - 1 | Total attempts - 517
c�u hi: 100 | Attempts: 517

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
CuỘc Thi HỒ ChÍ Minh VÀ HÀnh Trang ĐỐi NgoẠi - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận c­ương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin vào  lúc nào?

  • A. 

   A. 7/1917

  • B. 

   B. 7/1918

  • C. 

   C. 7/1920

  • D. 

   D. 7/1922

  Correct Answer
  C. C. 7/1920
  Explanation
  Nguyễn Ái Quốc, later known as Ho Chi Minh, read Lenin's "Draft Theses on the National and Colonial Questions" in July 1920.

  Rate this question:

 • 2. 

  Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp khi nào?

  • A. 

   A. 12/1918

  • B. 

   B. 12/1919

  • C. 

   C. 12/1920

  • D. 

   D. 12/1923

  Correct Answer
  C. C. 12/1920
  Explanation
  Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế 3 vào năm 1920.

  Rate this question:

 • 3. 

  "Luận c­ương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như­ đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đư­ờng giải phóng của chúng ta". Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?      

  • A. 

   A. Luân Đôn, Anh

  • B. 

   B. Quảng Châu, Trung Quốc

  • C. 

   C. Paris, Pháp

  • D. 

   D. Máxcơva, Liên Xô

  Correct Answer
  C. C. Paris, Pháp
  Explanation
  The given quote mentions Lenin's thesis, which suggests that the speaker was influenced and inspired by Lenin's ideas. The speaker also expresses their emotions and trust in Lenin's ideas. The quote does not provide any information about the location where the speaker said these words. Therefore, the correct answer cannot be determined from the given information.

  Rate this question:

 • 4. 

  Vở kịch Con Rồng tre được Nguyễn Ái Quốc viết nhân dịp vua Khải Định sang Pháp, đó là năm nào?   

  • A. 

   A. Tháng 5/1922

  • B. 

   B. Tháng 5/1923

  • C. 

   C. Tháng 5/1925

  • D. 

   D. Tháng 5/1927

  Correct Answer
  A. A. Tháng 5/1922
  Explanation
  The correct answer is A. Tháng 5/1922. This is because the question asks for the year in which Nguyễn Ái Quốc wrote the play Con Rồng tre on the occasion of King Khải Định's visit to France. The correct answer indicates that the play was written in May 1922.

  Rate this question:

 • 5. 

  Mùa hè năm 1922 Nguyễn Ái Quốc gặp và làm quen với một số thanh niên Trung Quốc đang học Pari trong đó có:     

  • A. 

   A. Chu Ân Lai

  • B. 

   B. Đặng Tiểu Bình

  • C. 

   C. Triệu Thế Viêm

  • D. 

   D. Cả 3 người trên

  Correct Answer
  D. D. Cả 3 người trên
  Explanation
  In 1922, Nguyễn Ái Quốc met and befriended several Chinese youths studying in Paris, including Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, and Triệu Thế Viêm. Therefore, the correct answer is D, all three of them.

  Rate this question:

 • 6. 

  Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc viết về sự kiện Khải định sang Pháp năm 1922? 

  • A. 

   A. Con Rồng tre

  • B. 

   B. Lời than vãn của bà Trưng Trắc

  • C. 

   C. Vi hành

  • D. 

   D. Cả ba tác phẩm trên

  Correct Answer
  D. D. Cả ba tác phẩm trên
  Explanation
  The correct answer is D because all three works mentioned, "Con Rồng tre," "Lời than vãn của bà Trưng Trắc," and "Vi hành," were written by Nguyễn Ái Quốc and they all discuss the event of Khải Định going to France in 1922.

  Rate this question:

 • 7. 

  Nguyễn Ái Quốc là đại biểu duy nhất của nông dân thuộc địa tại Quốc tế nông dân vào thời gian nào?   

  • A. 

   A. 10-1921

  • B. 

   B. 10-1923

  • C. 

   C. 10-1925

  • D. 

   D. 10-1927

  Correct Answer
  B. B. 10-1923
 • 8. 

  Nguyễn Ái Quốc viết bài "Lênin và các dân tộc thuộc địa" khi đang ở đâu?

  • A. 

   A. Trung Quốc

  • B. 

   B. Việt Nam

  • C. 

   C. Pháp

  • D. 

   D. Liên Xô

  Correct Answer
  D. D. Liên Xô
  Explanation
  Nguyễn Ái Quốc viết bài "Lênin và các dân tộc thuộc địa" khi đang ở Liên Xô.

  Rate this question:

 • 9. 

  Ngay sau khi tới Quảng Châu, năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư về Matxcơva, cho những đâu?    

  • A. 

   A. Quốc tế Cộng sản

  • B. 

   B. Tổng thư ký Quốc tế nông dân

  • C. 

   C. Ban biên tập tạp chí Rabotnhitxa

  • D. 

   D. Tất cả các nơi trên

  Correct Answer
  A. A. Quốc tế Cộng sản
  Explanation
  Nguyễn Ái Quốc, who later became known as Hồ Chí Minh, was a key figure in the establishment of the Communist Party of Vietnam. After arriving in Guangzhou in 1924, he sent a letter to Moscow, specifically to the Comintern (or the Communist International), which was an international organization that aimed to promote communism worldwide. Therefore, the correct answer is A. Quốc tế Cộng sản (International Communism).

  Rate this question:

 • 10. 

  Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở đâu?

  • A. 

   A. Hương Cảng (Trung Quốc)

  • B. 

   B. Quảng Châu (Trung Quốc)

  • C. 

   C. Thượng Hải (Trung Quốc)

  • D. 

   D. Cao Bằng (Việt Nam)

  Correct Answer
  A. A. Hương Cảng (Trung Quốc)
  Explanation
  Nguyễn Ái Quốc, later known as Hồ Chí Minh, established the Vietnamese Revolutionary Youth League in Hương Cảng (Hong Kong), not in any of the other mentioned locations.

  Rate this question:

 • 11. 

  Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?

  • A. 

   A. Bản án chế độ thực dân Pháp

  • B. 

   B. Con Rồng tre

  • C. 

   C. Lênin và Phương Đông

  • D. 

   D. Đường kách mệnh

  Correct Answer
  D. D. Đường kách mệnh
  Explanation
  Nguyễn Ái Quốc (tên thật của Hồ Chí Minh) đã tổ chức các lớp huấn luyện cán bộ cho Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức. Các bài giảng của ông sau đó đã được tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm "Đường kách mệnh".

  Rate this question:

 • 12. 

  Mang tên là Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia lãnh đạo tổ chức quốc tế nào?    

  • A. 

   A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

  • B. 

   B. Tân việt cách mạng Đảng

  • C. 

   C. Hội liên hiệp thuộc địa

  • D. 

   D. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức

  Correct Answer
  D. D. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức
  Explanation
  Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc tham gia lãnh đạo tổ chức quốc tế Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức.

  Rate this question:

 • 13. 

  Cuốn “Đ­ừơng Kách mệnh” tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các khoá huấn luyện chính trị đư­ợc xuất bản tại đâu?

  • A. 

   A. Pháp

  • B. 

   B. Liên-xô

  • C. 

   C. Việt Nam

  • D. 

   D. Trung Quốc

  Correct Answer
  D. D. Trung Quốc
  Explanation
  The book "Đường Kách mệnh" is a collection of lectures by Nguyễn Ái Quốc (Ho Chi Minh) during political training courses, which were published in China. Therefore, the correct answer is D. Trung Quốc (China).

  Rate this question:

 • 14. 

  Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra nhóm bí mật và chọn 1 số ngư­ời làm đảng viên dự bị của Cộng sản Đảng. Những ng­ười có tên dưới đây ai là đảng viên dự bị của Cộng sản Đảng?

  • A. 

   A. Lê Hồng Sơn

  • B. 

   B. Hồ Tùng Mậu

  • C. 

   C. Lê Hồng Phong

  • D. 

   D. Tất cả những người trên

  Correct Answer
  D. D. Tất cả những người trên
  Explanation
  The question states that in 1925, Nguyễn Ái Quốc organized a secret group and selected some individuals as reserve party members of the Communist Party. The question asks which of the listed individuals are reserve party members of the Communist Party. The correct answer is D, "Tất cả những người trên" which translates to "All of the above." Therefore, all of the listed individuals (Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, and Lê Hồng Phong) are reserve party members of the Communist Party.

  Rate this question:

 • 15. 

  Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp Đại hội đồng của Liên đoàn chống đế quốc, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1927 tại thành phố nào?

  • A. 

   A. Paris

  • B. 

   B. Mátxcơva

  • C. 

   C. Brúcxen

  • D. 

   D. Béclin

  Correct Answer
  C. C. Brúcxen
  Explanation
  The correct answer is C. Brúcxen. This can be inferred from the information provided in the question, which states that Nguyễn Ái Quốc attended a meeting of the anti-imperialist alliance in December 1927. The only city mentioned in the answer choices that fits this time frame is Brúcxen.

  Rate this question:

 • 16. 

  Câu: "... Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản" được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?        

  • A. 

   A. Đường cách mệnh

  • B. 

   B. Chính cương vắn tắt của Đảng

  • C. 

   C. Sách lược vắn tắt của Đảng

  • D. 

   D. Chương trình tóm tắt của Đảng

  Correct Answer
  B. B. Chính cương vắn tắt của Đảng
  Explanation
  The given question asks for the source of the statement "The revolutionary path to socialism and national liberation". The correct answer, "B. Chính cương vắn tắt của Đảng" (The concise political platform of the Party), suggests that this statement can be found in the concise political platform of the Party, which is a document that outlines the Party's principles and goals.

  Rate this question:

 • 17. 

  Ngày 1-5-1930 Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?

  • A. 

   A. Trung Quốc

  • B. 

   B. Xiêm

  • C. 

   C. Xing ga po

  • D. 

   D. Liên Xô

  Correct Answer
  C. C. Xing ga po
  Explanation
  On May 1, 1930, Nguyễn Ái Quốc (also known as Ho Chi Minh) was active in Xing ga po.

  Rate this question:

 • 18. 

  Ai là người không phải là đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội VII Quốc tế thanh niên (25/9/1935 ở Mátxcơva)

  • A. 

   A. Nguyễn Ái Quốc

  • B. 

   B. Lê Hồng Phong

  • C. 

   C. Hoàng Văn Nọn

  • D. 

   D. Nguyễn Thị Minh Khai

  Correct Answer
  B. B. Lê Hồng Phong
  Explanation
  The correct answer is B. Lê Hồng Phong because the question asks for the person who is not a delegate of the Communist Party of Indochina attending the 7th International Youth Congress in Moscow on September 25, 1935. Lê Hồng Phong was not a delegate of the Communist Party of Indochina, so he is the correct answer.

  Rate this question:

 • 19. 

  Thời kỳ 1939 - 1940, khi hoạt động ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc mang bí danh:  

  • A. 

   A. Lý Thụy

  • B. 

   B. Vương

  • C. 

   C. Trường

  • D. 

   D. Thọ

  Correct Answer
  B. B. Vương
  Explanation
  During the period of 1939-1940, when operating in China, Nguyễn Ái Quốc used the alias "Vương".

  Rate this question:

 • 20. 

  Địa danh đầu tiên đư­ợc Hồ Chí Minh đặt chân đến khi mới về n­ước, tại Cột mốc 108 trên biên giới Việt- Trung thuộc huyện nào của tỉnh Cao Bằng?

  • A. 

   A. Hòa An

  • B. 

   B. Hà Quảng

  • C. 

   C. Nguyên Bình

  • D. 

   D. Trà Lĩnh

  Correct Answer
  B. B. Hà Quảng
  Explanation
  The correct answer is B. Hà Quảng. This is the first place where Hồ Chí Minh set foot when he returned to Vietnam. It is located at Milestone 108 on the Vietnam-China border in Cao Bằng province.

  Rate this question:

 • 21. 

  Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng Mặt trận Việt Minh đầu tiên ở tỉnh nào?

  • A. 

   A. Thái Nguyên

  • B. 

   B. Tuyên Quang

  • C. 

   C. Cao Bằng

  • D. 

   D. Lạng Sơn

  Correct Answer
  C. C. Cao Bằng
  Explanation
  The correct answer is C. Cao Bằng. Hồ Chí Minh chose Cao Bằng province as the location to establish the first headquarters of the Việt Minh Front.

  Rate this question:

 • 22. 

  Về đến Cao Bằng, Nguyễn  Ái Quốc đã dùng bí danh gì để hoạt động cách mạng?      

  • A. 

   A. Thầu Chín

  • B. 

   B. Già Thu

  • C. 

   C. Lý Thụy

  • D. 

   D. Vương Đạt Nhân

  Correct Answer
  B. B. Già Thu
  Explanation
  In this question, the answer is B. Già Thu. This is because the question asks about the alias (bí danh) that Nguyễn Ái Quốc used when he was in Cao Bằng and involved in revolutionary activities. The correct answer, Già Thu, is the alias that Nguyễn Ái Quốc used during this time.

  Rate this question:

 • 23. 

  Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc viết: “Dân ta phải biết sử ta, Cho t­ường gốc tích n­ước nhà Việt Nam", ở trong tác phẩm nào?

  • A. 

   A. "Đường cách mệnh"

  • B. 

   B. "Lịch sử nước ta”

  • C. 

   C. "Bài ca du kích"

  • D. 

   D. “Kèn gọi lính”

  Correct Answer
  B. B. "Lịch sử nước ta”
  Explanation
  In the given passage, Nguyễn Ái Quốc (also known as Hồ Chí Minh) states that the people must know their own history and preserve the roots of their nation, Vietnam. This suggests that he is referring to a book or work that discusses the history of Vietnam. Among the given options, "Lịch sử nước ta” (which translates to "Our country's history") is the most fitting choice as it directly relates to the topic of knowing and preserving Vietnam's history.

  Rate this question:

 • 24. 

  Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8, họp 5-1941 do Nguyễn Ái Quốc chủ tọa, có mặt những ai?

  • A. 

   A. Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ

  • B. 

   B. Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu

  • C. 

   C. Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn

  • D. 

   D. Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Lương Bằng

  Correct Answer
  A. A. Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ
  Explanation
  The correct answer is A. Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ. This is because the question asks about the attendees of the 8th Central Party Committee Conference, held in May 1941 and chaired by Nguyễn Ái Quốc (later known as Hồ Chí Minh). Trường Chinh and Hoàng Văn Thụ were both prominent figures in the Vietnamese Communist Party at that time and would have likely been present at the conference.

  Rate this question:

 • 25. 

  Với tinh thần yêu nước nồng nàn, với sự sáng suốt về chính trị, Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành quyết ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? Tại đâu?

  • A. 

   A. 05/06/1911, tại bến Nhà Rồng.

  • B. 

   B. 06/05/1911, tại bến Nhà Rồng.

  • C. 

   C. 04/06/1911, tại bến Nhà Rồng.

  • D. 

   D. 02/06/1911, tại bến Nhà Rồng.

  Correct Answer
  A. A. 05/06/1911, tại bến Nhà Rồng.
  Explanation
  Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 05/06/1911 tại bến Nhà Rồng.

  Rate this question:

 • 26. 

  Ngày 7-11-1946, tại Nhà hát TP Hà Nội, Hội “Giúp binh sĩ bị nạn” tổ chức buổi quyên góp áo, quần, giày, mũ cho chiến sĩ ngoài mặt trận, mở đầu cuộc vận động “ Mùa Đông chiến Sĩ” Hồ Chủ Tịch đã đến dự. Tai đây, Người đã gửi vật gì tặng cho chiến sĩ?

  • A. 

   A. Chiếc mũ Người đang đội

  • B. 

   B. Chiếc khăn choàng của Người

  • C. 

   C. Chiếc áo rét Người đang mặc

  • D. 

   D. Chiếc chăn bông của Người

  Correct Answer
  C. C. Chiếc áo rét Người đang mặc
  Explanation
  The passage states that on November 7, 1946, at the Hanoi Theater, the "Helping Injured Soldiers" organization organized a donation event for clothing and shoes for soldiers on the front lines, marking the beginning of the "Winter for Soldiers" campaign. It is mentioned that President Ho Chi Minh attended the event. The question asks what item did he send as a gift to the soldiers. Since it is stated that he was wearing a winter coat (áo rét), the correct answer is C. Chiếc áo rét Người đang mặc (The winter coat he was wearing).

  Rate this question:

 • 27. 

  Trong quá trình hoạt động tại Pháp,Bác Hồ đã tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, và trong khoảng thời gian  đó Người đã cho xuất bản tờ báo(do Người làm chủ nhiệm kiêm chủ bút) với chủ trương là nhằm để tố cáo chính sách cai trị và bóc lột của chủ nghĩa đế quốc ở thuộc địa. Tờ báo đó tên là gì?

  • A. 

   A. Người cùng khổ

  • B. 

   B. Đường Cách mệnh

  • C. 

   C. Bản án chế độ thực dân Pháp

  • D. 

   D. Con đường giải phóng

  Correct Answer
  A. A. Người cùng khổ
  Explanation
  The correct answer is A. "Người cùng khổ" because the passage states that Ho Chi Minh published a newspaper with the purpose of accusing the colonial policies of the French empire in the colonies. "Người cùng khổ" translates to "People in the same suffering" which aligns with the idea of Ho Chi Minh wanting to expose the exploitation and oppression of the colonial regime.

  Rate this question:

 • 28. 

  Hồ Chí Minh thăm đền Hùng lần đầu tiên vào thời gian nào?

  • A. 

   A. 9 – 1956

  • B. 

   B. 9 – 1945

  • C. 

   C. 10 – 1954

  • D. 

   D. 9 – 1954

  Correct Answer
  D. D. 9 – 1954
 • 29. 

  Nguyễn  Ái Quốc là ng­ười Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp trong thời gian từ tháng 12/1920 đến tháng 6/1923 ?

  • A. 

   A. Thứ nhất

  • B. 

   B. Thứ hai

  • C. 

   C. Thứ ba

  • D. 

   D. Thứ tư

  Correct Answer
  A. A. Thứ nhất
  Explanation
  Nguyễn Ái Quốc, later known as Ho Chi Minh, was the first Vietnamese person to join the French Communist Party from December 1920 to June 1923.

  Rate this question:

 • 30. 

  Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam” nhằm:

  • A. 

   A. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng

  • B. 

   B. Xác định bản chất giai cấp của Đảng

  • C. 

   C. Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng

  • D. 

   D. Xác định chức năng của Đảng

  Correct Answer
  B. B. Xác định bản chất giai cấp của Đảng
  Explanation
  The correct answer is B because according to the ideology of Ho Chi Minh, the Communist Party of Vietnam is the party of the working class and at the same time the party of the Vietnamese nation. This means that the party represents the interests of the working class and also works towards the liberation and development of the Vietnamese people as a whole. This understanding of the party's class nature helps to define its goals and objectives in terms of advocating for the rights and welfare of the working class and advancing the interests of the Vietnamese nation.

  Rate this question:

 • 31. 

  Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 năm nào?

  • A. 

   A. 1904

  • B. 

   B. 1905

  • C. 

   C. 1906

  • D. 

   D. 1908

  Correct Answer
  C. C. 1906
  Explanation
  Nguyễn Tất Thành, later known as Ho Chi Minh, visited Huế for the second time in 1906.

  Rate this question:

 • 32. 

  Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxay Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam gồm mấy điểm?

  • A. 

   A. 6 điểm

  • B. 

   B. 8 điểm

  • C. 

   B. 9 điểm

  • D. 

   C. 12 điểm

  Correct Answer
  B. B. 8 điểm
  Explanation
  The correct answer is B. 8 điểm.

  Rate this question:

 • 33. 

  Năm 1923-1924, tại Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc tham dự các Đại hội quốc tế nào?     

  • A. 

   A. Quốc tế Nông dân

  • B. 

   B. Quốc tế Cộng sản

  • C. 

   C. Quốc tế Thanh niên

  • D. 

   D. Cả 3 quốc tế trên

  Correct Answer
  D. D. Cả 3 quốc tế trên
  Explanation
  In 1923-1924, Nguyen Ai Quoc (later known as Ho Chi Minh) attended three international conferences: the International Farmers' Conference, the International Communist Conference, and the International Youth Conference. These conferences provided an opportunity for Nguyen Ai Quoc to network with like-minded individuals and organizations, exchange ideas, and gather support for his revolutionary cause.

  Rate this question:

 • 34. 

  Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?

  • A. 

   A. Bản án chế độ thực dân Pháp

  • B. 

   B. Con Rồng tre

  • C. 

   C. Lênin và Phương Đông

  • D. 

   D. Đường kách mệnh

  Correct Answer
  D. D. Đường kách mệnh
  Explanation
  Nguyễn Ái Quốc (tên khác của Hồ Chí Minh) đã giảng dạy tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức. Các bài giảng của ông đã được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm "Đường kách mệnh".

  Rate this question:

 • 35. 

  Từ tháng 10-1934 đến hết năm 1935, Hồ Chí Minh học ở trư­ờng Quốc tế Lênin. Lúc này, Bác lấy tên là gì?

  • A. 

   A. Thầu Chín

  • B. 

   B. Lin

  • C. 

   C. Vương

  • D. 

   D. Hồ Quang

  Correct Answer
  B. B. Lin
  Explanation
  During the period from October 1934 to the end of 1935, Hồ Chí Minh studied at the Lenin International School. At this time, he used the name "Lin."

  Rate this question:

 • 36. 

  Đầu tháng 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử 2 người đi Diên An học trường quân chính và Người dặn đi dặn lại rằng: "cố gắng học thêm quân sự”?    

  • A. 

   A. Phùng Chí Kiên và Võ Nguyên Giáp

  • B. 

   B. Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng

  • C. 

   C. Phạm Văn Đồng và Vũ Anh

  • D. 

   D. Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn

  Correct Answer
  B. B. Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng
  Explanation
  In the given question, it is stated that in June 1940, Nguyễn Ái Quốc sent two people to Diên An to study military affairs and instructed them to "try to study military affairs". The correct answer, option B, states that Võ Nguyên Giáp and Phạm Văn Đồng were the two individuals sent by Nguyễn Ái Quốc. This aligns with the information provided in the question.

  Rate this question:

 • 37. 

  Trong thời gian hơn một năm, chính quyền Tưởng Gới Thạch đã giải Hồ Chí Minh qua mấy nhà tù ở 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung quốc)?

  • A. 

   A. 20 nhà tù

  • B. 

   B. 30 nhà tù

  • C. 

   C. 35 nhà tù

  • D. 

   D. 40 nhà tù

  Correct Answer
  B. B. 30 nhà tù
  Explanation
  The correct answer is B. 30 nhà tù. This is because the question is asking how many prisons Tưởng Gới Thạch's government has used to imprison Hồ Chí Minh in the 13 districts of Quảng Tây province in China for over a year.

  Rate this question:

 • 38. 

  Bài thơ: "Gạo đem vào giã bao đau đớn; Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông. Sống ởtrên đời ngư­ời cũng vậy; Gian nan rèn luyện mới thành công" ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

  • A. 

   A. "Ca binh lính"

  • B. 

   B. "Bài ca du kích"

  • C. 

   C. "Nhật ký trong tù”

  • D. 

   D. "Ca sợi chỉ".

  Correct Answer
  C. C. "Nhật ký trong tù”
  Explanation
  The given correct answer is C. "Nhật ký trong tù”. This is because the poem mentioned in the question is a quote from Hồ Chí Minh's work "Nhật ký trong tù" (Prison Diary). This work is a collection of poems and writings by Hồ Chí Minh during his time in prison.

  Rate this question:

 • 39. 

  Cuối tháng 7/1945, tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị: "Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Tr­ường Sơn cũng phải cương quyết giành cho đ­ược độc lập". Ai đã được Bác trực tiếp truyền đạt chỉ thị này?

  • A. 

   A. Phạm Văn Đồng

  • B. 

   B. Đặng Văn Cáp

  • C. 

   C. Võ Nguyên Giáp

  • D. 

   D. Hoàng Quốc Việt

  Correct Answer
  C. C. Võ Nguyên Giáp
  Explanation
  During the end of July 1945, at Na Lua base, Ho Chi Minh gave the order: "At this time, the favorable opportunity has come, no matter how much sacrifice is needed, even if the Truong Son mountain range needs to be burned down, we must resolutely achieve independence." The person who directly received this order from Ho Chi Minh was Vo Nguyen Giap.

  Rate this question:

 • 40. 

  "Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tư­ thù tư­ oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết ng­ười cướp nước". Đây là đoạn văn trích trong bức thư­ nào của Hồ Chí Minh.

  • A. 

   A. Thư gửi uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, 10-1945.

  • B. 

   B. Thư gửi đồng bào Nam bộ, ngày 01/06/1946.

  • C. 

   C. Gửi đồng bào Nam bộ, ngày 26/09//945.

  • D. 

   D. Thư gửi các học sinh tháng 09/1945.

  Correct Answer
  C. C. Gửi đồng bào Nam bộ, ngày 26/09//945.
 • 41. 

  “Tôi, Hồ Chí Minh, suốt cuộc đời đã cùng đồng bào chiến đấu cho độc lập của Tổ quốc. Tôi thà chết chứ không bao giờ bán nước” là câu nói của Hồ Chí Minh về Hiệp định Sơ bộ mồng 6/3 trong cuộc mít của nhân dân Thủ đô tại?

  • A. 

   A. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

  • B. 

   B. Nhà hát lớn Hà Nội

  • C. 

   C. Bắc bộ phủ, Hà Nội

  • D. 

   D. Tân Trào, Tuyên Quang

  Correct Answer
  B. B. Nhà hát lớn Hà Nội
  Explanation
  The correct answer is B. Nhà hát lớn Hà Nội. This is because the quote is referring to the Hanoi Agreement signed on March 6th, which was a peace agreement between the Democratic Republic of Vietnam (DRV) and the French government. The quote highlights Ho Chi Minh's commitment to fighting for the independence of his country and his refusal to compromise or betray his nation. The location mentioned, Nhà hát lớn Hà Nội (Hanoi Opera House), is where the signing of the agreement took place.

  Rate this question:

 • 42. 

  Năm 1946, Huỳnh Thúc Kháng thay mặt Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ Tịch nước khi Hồ Chí Minh đi đâu?

  • A. 

   A. Pháp

  • B. 

   B. Trung Quốc

  • C. 

   C. Liên Xô

  • D. 

   D. Ấn Độ

  Correct Answer
  A. A. Pháp
  Explanation
  In 1946, Huỳnh Thục Kháng replaced Hồ Chí Minh as the President of Vietnam while Hồ Chí Minh was away. The question asks where Hồ Chí Minh went during this time. The correct answer is A. Pháp, which means France in Vietnamese. This suggests that Hồ Chí Minh traveled to France while Huỳnh Thục Kháng assumed his position as the President of Vietnam.

  Rate this question:

 • 43. 

  "Chúng ta quyết đánh thắng trận này. Để đánh thắng trận này, các chiến sĩ ở mặt trận ấy phải kiên quyết, dũng cảm trăm phần trăm. Thắng lợi ở mặt trận này là thắng lợi chung của các chiến sĩ toàn quốc.” Đoạn văn trên trích từ Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một chiến dịch quan trọng, đích thân Người cũng ra mặt trận. Đó là chiến dịch:       

  • A. 

   A. Việt Bắc

  • B. 

   B. Cao - Bắc - Lạng

  • C. 

   C. Trần Hưng Đạo

  • D. 

   D. Hà Nam Ninh

  Correct Answer
  B. B. Cao - Bắc - Lạng
  Explanation
  The correct answer is B. Cao - Bắc - Lạng. The passage mentions that the soldiers on the front line must be determined and courageous in order to win this battle. It also states that the victory on this front line is a collective victory for all the soldiers nationwide. This suggests that the campaign being referred to is a significant and important one, and the only option that matches this description is the Cao - Bắc - Lạng campaign.

  Rate this question:

 • 44. 

  "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nư­ớc ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, ng­ười anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Ngư­ời đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất n­ớc ta". Nhận định trên ở trong văn kiện nào?

  • A. 

   A. Lời kêu gọi của BCH TƯ Đảng lao động Việt Nam ngày 3-9-1969

  • B. 

   B. Điếu văn của BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9-9-1969)

  • C. 

   C. Bản thông cáo đặc biệt ngày 4-9-1969

  • D. 

   D. Xã luận báo Nhân dân ngày 9-9-1969

  Correct Answer
  B. B. Điếu văn của BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9-9-1969)
  Explanation
  The given statement is a quote that praises Ho Chi Minh as the great leader of the Vietnamese people. It mentions that the Vietnamese nation, people, and land have given birth to Ho Chi Minh, who has made the nation, people, and land shine. This statement is most likely to be found in a document that honors or pays tribute to Ho Chi Minh. The correct answer, option B, states that it is from the "Điếu văn của BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam" (9-9-1969), which translates to "Eulogy of the Central Committee of the Vietnamese Labor Party."

  Rate this question:

 • 45. 

  Trả lời phóng viên nước ngoài về tiêu chí phong tướng, Bác Hồ đã nói "Đánh thắng …phong …, đánh thắng thiếu tướng phong thiếu tướng, thắng trung tướng phong trung tướng, thắng đại tướng phong đại tướng"

  • A. 

   A. Trung tá

  • B. 

   B. Đại tá

  • C. 

   C. Cấp tướng

  • D. 

   D. Thượng tướng

  Correct Answer
  B. B. Đại tá
  Explanation
  The correct answer is B. Đại tá. This is because Bác Hồ mentioned that "đánh thắng thiếu tướng phong thiếu tướng, thắng trung tướng phong trung tướng, thắng đại tướng phong đại tướng". This statement suggests that the rank of Đại tá is higher than Trung tướng, but lower than Thượng tướng. Therefore, the correct answer is Đại tá.

  Rate this question:

 • 46. 

  Ai là người vẽ chân dung và nặn tượng Hồ Chí Minh khi Người ngồi làm việc tại Bắc bộ phủ?      

  • A. 

   A. Tô Ngọc Vân

  • B. 

   B. Nguyễn Đỗ Cung

  • C. 

   C. Nguyễn Thị Kim

  • D. 

   D. Cả 3 người trên

  Correct Answer
  D. D. Cả 3 người trên
  Explanation
  The correct answer is D. Cả 3 người trên. This answer states that all three individuals mentioned, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung, and Nguyễn Thị Kim, are the ones who painted portraits and sculpted statues of Hồ Chí Minh while he was working at the Bac Bo Palace.

  Rate this question:

 • 47. 

  Hồ Chí Minh được UNESCO ra Nghị quyết công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào?

  • A. 

   A. 1969

  • B. 

   B. 1975

  • C. 

   C. 1987

  • D. 

   D. 1990

  Correct Answer
  C. C. 1987
  Explanation
  In 1987, UNESCO recognized Hồ Chí Minh as a national hero of Vietnam and a distinguished cultural figure.

  Rate this question:

 • 48. 

  Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:"Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy.... mà tự giải phóng cho ta".

  • A. 

   A. dựa vào sự giúp đỡ quốc tế

  • B. 

   B. dựa vào sự đoàn kết toàn dân

  • C. 

   C. dưới sự lãnh đạo của Đảng

  • D. 

   D. đem sức ta

  Correct Answer
  D. D. đem sức ta
  Explanation
  The phrase "đem sức ta" means "bring our strength" in English. This suggests that the speaker is encouraging the people to stand up and contribute their own efforts and abilities to solve the problem or achieve the goal. It implies that the speaker believes in the power and potential of the local community to bring about change and progress, rather than relying on external assistance or leadership.

  Rate this question:

 • 49. 

  Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi trường nào?

  • A. 

   A. Trường tiểu học Pháp - Việt ở Vinh.

  • B. 

   B. Trường tiểu học Đông Ba ở Huế.

  • C. 

   C. Trường Quốc học Huế.

  • D. 

   D. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.

  Correct Answer
  D. D. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.
 • 50. 

  Tác phẩm nào sau đây không phải là của Hồ Chí Minh?

  • A. 

   A. Bản án chế độ thực dân Pháp

  • B. 

   B. Đường cách mệnh.

  • C. 

   C. Tuyên ngôn độc lập.

  • D. 

   D. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

  Correct Answer
  D. D. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
  Explanation
  The correct answer is D. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. This is not a work of Ho Chi Minh because it refers to a declaration of the Communist Party, not a specific literary or political work authored by Ho Chi Minh. Ho Chi Minh was a key figure in the Communist Party and played a significant role in the Vietnamese independence movement, but this answer choice does not directly relate to his individual works.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.