ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

12 | Total Attempts: 284

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Овој тест е за евалуација на основни познавања од Електротехника, потребни за прием на работници за изведување на инсталатерски задачи на системи за безбедност.


Questions and Answers
 • 1. 
  КОЈА Е МЕРНА ЕДИНИЦА ЗА НАПОН?
  • A. 

   ОМ

  • B. 

   АМПЕР

  • C. 

   ВОЛТ

  • D. 

   ВАТ

  • E. 

   ФАРАД

 • 2. 
  КАКОВ НАПОН ДАВА ТРАНСФОРМАТОРОТ
  • A. 

   12 ВОЛТИ

  • B. 

   ЕДНОНАСОЧЕН

  • C. 

   24 ВОЛТИ

  • D. 

   НАИЗМЕНИЧЕН

  • E. 

   220 ВОЛТИ

 • 3. 
  КОЛКУ ОТПОР ИМА ОТПОРНИК СО БОИ - КАФЕНА, ЦРНА И ЦРВЕНА?
  • A. 

   10 КОМА

  • B. 

   1000 ОМА

  • C. 

   1,2 КОМА

  • D. 

   10 000 ОМА

  • E. 

   100 КОМА

 • 4. 
  АС Е ОЗНАКА ЗА?
  • A. 

   ЕДНОНАСОЧЕН НАПОН

  • B. 

   НАИЗМЕНИЧЕН НАПОН

 • 5. 
  КАКО СЕ МЕРИ НАПОН СО МУЛТИМЕТАР?
  • A. 

   СЕРИСКИ СО ИЗВОРОТ НА НАПОЈУВАЊЕ

  • B. 

   ПАРАЛЕЛНО СО ИЗВОРОТ НА НАПОЈУВАЊЕ

  • C. 

   ТРИ ПАТИ СЕ МЕРИ

 • 6. 
  КОЛКУ АМПЕРА ИМА 120mA?
  • A. 

   0.0012A

  • B. 

   12A

  • C. 

   1.2A

  • D. 

   0.12A

  • E. 

   0.012A

 • 7. 
  КОЛКУ АМПЕРА ИМА ТРАНСФОРМАТОР ОД 12V И 36W?
  • A. 

   3A

  • B. 

   6A

  • C. 

   0,3A

  • D. 

   12A

  • E. 

   1.3A

 • 8. 
  ДВА ОТПОРНИКА ОД 1КОМ ВРЗАНИ ПАРАЛЕЛНО ДАВААТ 500ОМА?
  • A. 

   НЕТОЧНО

  • B. 

   ТОЧНО

 • 9. 
  ДВЕ БАТЕРИИ ОД 12В ВРЗАНИ ПАРАЛЕЛНО ДАВААТ 6ВОЛТИ?
  • A. 

   НЕТОЧНО

  • B. 

   ТОЧНО

 • 10. 
  ШТО СЕ ЗГОЛЕМУВА ПРОПОРЦИОНАЛНО СО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОЛЖИНАТА НА КАБЕЛОТ?
  • A. 

   СНАГАТА

  • B. 

   ОТПОРОТ

  • C. 

   ТЕЖИНАТА

  • D. 

   НАПОНОТ

  • E. 

   ФРЕКФЕНЦИЈАТА

 • 11. 
  КОЛКУ НАПОН ИМА ПОМЕЃУ ДВЕ ФАЗИ?
  • A. 

   220В

  • B. 

   180В

  • C. 

   420В

  • D. 

   380В

  • E. 

   24В

 • 12. 
  СТРУЈАТА СЕ МЕРИ СО АМПЕРМЕТАР ВРЗАН  ________________ СО ПОТРОШУВАЧОТ?