Zemljišni Informacijski Sustav IV

25 Pitanja | Total Attempts: 311

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Zemljišni Informacijski Sustav IV

Zemljišni informacijski sustav. Provjera znanja Armando Slavicek, Copyright 2009.


Questions and Answers
 • 1. 
  __________ je sustav za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženih njima.
  • A. 

   GIS

  • B. 

   PIS

  • C. 

   ZIS

  • D. 

   CGIS

 • 2. 
  GIS je u najstrožem smislu računalni sustav sposoban za integriranje, spremanje, uređivanje, analiziranje i
  • A. 

   Pretraživanje baza podataka

  • B. 

   Topologiju

  • C. 

   Pretraživanje geografskih informacija

  • D. 

   Prikazivanje geografskih informacija

 • 3. 
  Gdje su pronađeni rani zapisi-crteži (prije oko 15.500 god.) koji su slijedili dvoelementnu strukturu modernog geografskog informacijskog sustava: slikovna datoteka povezana je s atributnom bazom podataka?
  • A. 

   Španjolskoj

  • B. 

   Portugalu

  • C. 

   Kanadi

  • D. 

   Francuskoj

 • 4. 
  Razvoj prvog pravog svjetskog operacijskog GIS-a u Ottawi, Ontario vezan je uz ime (otac GIS-a):
  • A. 

   Jack Gangermond

  • B. 

   Roger Tomlinson

  • C. 

   John Miller

  • D. 

   Steve Jobs

 • 5. 
  Prvi pravi svjetski operacijski GIS naziva se
  • A. 

   AGIS

  • B. 

   BGIS

  • C. 

   CGIS

  • D. 

   DGIS

  • E. 

   EGIS

 • 6. 
  Jack Dangermond je 1969. osnovao tvrtku?
 • 7. 
  Prvi komercijalni GIS software naziva se:
 • 8. 
  GIZIS - geografski i zemljišni informacijski sustav informatički je sustav o cjelokupnom zemljinom prostoru i namijenjen je njegovom uspješnom gospodarenju. Obuhvaća litosferu, hidrosferu, biosferu i ________.
 • 9. 
  GIS se, u užem smislu odnosi na geografske objekte (entitete – točka, linija, površina), koji po svojem sadržaju i točnosti odgovaraju zemljovidima s mjerilom sitnijim od:
  • A. 

   1:1000

  • B. 

   1:10 000

  • C. 

   1:100 000

  • D. 

   1:1 000 000

 • 10. 
  ______ obuhvaća zemljišta (katastarske čestice), građevine i druge komunalne i slične objekte, koji su definirani sa znatno većom točnošću, pa su primjereni prikazu na planovima i zemljovida krupnih mjerila od 1: 500, 1:1000, pa do 1:10 000.
 • 11. 
  Glavni predmet promatranja u GIZIS-u je:
  • A. 

   Geografski (prostorni) objekt ili entitet

  • B. 

   Točka

  • C. 

   Linija

  • D. 

   Poligon

 • 12. 
  Ključni korak za smještanje karte (njenih geodetskih križeva) u koordinatni sustav i eliminiranje distorzija uzrokovanih kvalitetom i starosti papira, kao i procesom skeniranja naziva se:
 • 13. 
  Transformacija rasterskih podataka u vektorski oblik naziva se:
  • A. 

   Rastriranje

  • B. 

   Geokodiranje

  • C. 

   Vektoriziranje

  • D. 

   Georeferenciranje

 • 14. 
  AutoCAD Map omogućava dva načina povezivanja atributnih podataka s objektima koji čine prostorne podatke: - putem objektnih podataka (object data) i ______________.
  • A. 

   Preko veza s SQL bazama

  • B. 

   Atributnim podacima

  • C. 

   Topologije

  • D. 

   Centroida

 • 15. 
  Objektni podaci ostaju zapamćeni _____ crteža (slično “običnim” AutoCadovim atributima), dok SQL podaci postoje u vanjskoj bazi podataka.
 • 16. 
  ____________je postupak uklanjanja i/ili modificiranja objekata koji ugrožavaju grafičku korektnost karte, poput dupliciranih objekata, prekratkih ili predugih linija, pseudo-čvorova, itd.
  • A. 

   čišćenje

  • B. 

   Topologija

  • C. 

   Pretraživanje

  • D. 

   Povezivanje

 • 17. 
  Kombinacija vektorskog i rasterskog modela nekog područja naziva se:
  • A. 

   Rasterski model

  • B. 

   Vektorski model

  • C. 

   DTP

  • D. 

   Hibridni model

 • 18. 
  _____________ opisuje prostorne odnose točaka, crta i poligona, tj. definira međusoban odnos grafičkih objekata.
 • 19. 
  Čvorna topologija definira međusobni odnos čvorova (točkastih objekata). Pri analizama se čvorne topologije često upotrebljavaju u kombinaciji s drugim topologijama. Primjeri čvorne topologije su ulične svjetiljke, prometna signalizacija, bunari, naftne bušotine itd.
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 20. 
  AutoCAD Map ne podržava koji tip topologije?
  • A. 

   čvornu

  • B. 

   Centroidnu

  • C. 

   Mrežnu

  • D. 

   Poligonsku

 • 21. 
  ________ je točkasti element povezan s određenim poljem baze podataka. Dodjeljujemo ga poligonu sa svrhom njegovog određivanja. Svojim koordinatama odnosno svojim položajem jednoznačno identificira svaki poligon.
 • 22. 
  Točkom kao prostornim ili geografskim objektom (entitetom) ne prikazuju se:
  • A. 

   Stupovi

  • B. 

   Vodotoci

  • C. 

   Tornjevi

  • D. 

   Bunari

 • 23. 
  Metoda prikupljanja informacija o nekom objektu ili fenomenu u većem ili manjem opsegu pomoću uređaja za snimanje ili istraživanje u realnom vremenu koji je bežičan ili nije u fizičkom ili bliskom kontaktu s objektom (to jest pomoću zrakoplova, svemirske letjelice, satelita, bove ili broda) naziva se?
  • A. 

   Daljinsko istraživanje-pronicanje

  • B. 

   Digitalizacija zemljovida

  • C. 

   Aerofotogrametrija

  • D. 

   Satelitska detekcija

 • 24. 
  U daljinska istraživanja ne ubrajaju se snimanja zemljine površine pomoću:
  • A. 

   Terestričke fotogrametrije

  • B. 

   Aerofotogrametrije

  • C. 

   Terenskih mjerenja

  • D. 

   Satelitske detekcije

 • 25. 
  Karta na kojoj su jedan ili više općegeografskih objekata (naselja, prometnice, reljef, vode, vegetacija i područja) ili neki drugi objekti posebno istaknuti i prikazani s posebnom važnošću odnosno kartografski prikazi najrazličitijih tema iz prirodnog i društvenog (gospodarskog, socijalnog i kulturnog) područja, koje su neposredno vezane za prostor naziva se:
  • A. 

   Povijesna karta

  • B. 

   Osnovna državna karta

  • C. 

   Topološka karta

  • D. 

   Tematska karta

Back to Top Back to top