Zelka

13 otzek | Total Attempts: 194

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Myth Quizzes & Trivia

.


Questions and Answers
 • 1. 
  K čemu lze použít trojúhelníkový signál?
  • A. 

   Test linearity systému.

  • B. 

   Testovat schopnost systému přenášet signál se strmými hranami

  • C. 

   Měření kmitočtové charakteristiky.

 • 2. 
  Vyberte pravdivá tvrzení o napájecích zdrojích.
  • A. 

   Ideální proudový zdroj dodává konstantní proud do libovolné zátěže.

  • B. 

   Na ideálním napěťovém zdroji je konstantní napětí nezávislé na připojení zátěži.

  • C. 

   Ideální napěťový zdroj má nulový vnitřní odpor.

  • D. 

   Proud ideálním proudovým zdrojem závisí na připojené zátěži.

  • E. 

   Proud protékající ideálním napěťovým zdrojem závisí pouze na připojené zátěži.

  • F. 

   Ideální proudový má nekonečně velký vnitřní odpor.

  • G. 

   Napětí na ideálním proudovém zdroji závisí na připojené zátěži.

  • H. 

   Ideální proudový zdroj má nulový vnitřní odpor.

 • 3. 
  Vyberte vlastnosti a princip záporné zpětné vazby.
  • A. 

   Vazba stabilizuje systém.

  • B. 

   Vazba vede k rozkmitání systému.

  • C. 

   Vazba zvyšuje zesílení zesilovače.

  • D. 

   Vazba snižuje zesílení zesilovače.

  • E. 

   Část výstupního signálu se odečítá od vstupního.

  • F. 

   Vazba rozšiřuje šířku pásma zesilovače.

  • G. 

   Část výstupního signálu se přičítá ke vstupnímu.

  • H. 

   Vazba zužuje šířku pásma zesilovače.

 • 4. 
  Vyberte vlastnosti a princip kladné zpětné vazby.
  • A. 

   Vazba stabilizuje systém.

  • B. 

   Vazba vede k rozkmitání systému.

  • C. 

   Vazba zvyšuje zesílení zesilovače.

  • D. 

   Vazba snižuje zesílení zesilovače.

  • E. 

   Část výstupního signálu se odečítá od vstupního.

  • F. 

   Vazba rozšiřuje šířku pásma zesilovače.

  • G. 

   Část výstupního signálu se přičítá ke vstupnímu.

  • H. 

   Vazba zužuje šířku pásma zesilovače.

 • 5. 
  Společný emitor (SE)
  • A. 

   Vstupní impedance Zin jsou desítky až stovky kiloohmů (10 – 100 kΩ)

  • B. 

   Vstupní a výstupní napětí mají posunutou fázi o 180°

  • C. 

   Výstupní impedance Zout jsou desítky kiloohmů až jednotky megaohmů (10kΩ-1MΩ)

  • D. 

   Vstupní impedance Zin jsou jednotky až stovky ohmů (1 - 100Ω)

  • E. 

   Zesiluje jen proud

  • F. 

   Zesiluje napětí i proud

  • G. 

   Zesiluje jen napětí

  • H. 

   Vstupní a výstupní proud mají stejnou fázi

  • I. 

   Výstupní impedance Zout jsou jednotky až desítky ohmů (1 – 10 Ω)

  • J. 

   Vstupní a výstupní proud mají fázi posunutou o 180°

  • K. 

   Výstupní impedance Zout jsou desítky až stovky kiloohmů (10 – 100kΩ)

  • L. 

   Vstupní impedance Zin jsou stovky ohmů až jednotky kiloohmů (100Ω – 1kΩ)

 • 6. 
  K čemu lze použít sinusový signál?
  • A. 

   Test linearity systému.

  • B. 

   Testovat schopnost systému přenášet signál se strmými hranami.

  • C. 

   Měření kmitočtové charakteristiky.

  • D. 

   Vůbec na nic

 • 7. 
  Neinvertující zesilovač ( Uout=Uin∙(1+(R2/R1)))
  • A. 

   Výstupní napětí má stejnou polaritu jako vstupní

  • B. 

   Napěťové zesílení je Au=1+(R2/R1)

  • C. 

   Výstupní odpor je téměř nulový

  • D. 

   Vstupní odpor je roven R1

  • E. 

   Napěťové zesílení je Au=-R2/R1

  • F. 

   Výstupní napětí je opačné polarity než vstupní

  • G. 

   Vstupní odpor je téměř nekonečno

 • 8. 
  Typické vlastnosti spínaných zdrojů v porovnání s klasickými lineárními zdroji.
  • A. 

   Pracovní kmitočet 50 Hz.

  • B. 

   Zapojení jednoduché.

  • C. 

   Sklon k poruchám větší.

  • D. 

   Zapojení složité.

  • E. 

   Návrh složitý.

  • F. 

   Účinnost do 40%

  • G. 

   Pracovní kmitočet více než 20 kHz.

  • H. 

   Sklon k poruchám malý.

  • I. 

   Účinnost více než 70%.

  • J. 

   Malé rozměry a hmotnost.

 • 9. 
  Vyberte správný vzorec pro celkovou indukčnost L zapojení.
  • A. 

   L=1/(L1+L2+L3+L4)

  • B. 

   L=L1+L2+L3+L4

  • C. 

   L=L1*L2*L3*L4/(L1+L2+L3+L4)

  • D. 

   L=(L1+L2+L3+L4)/(L1*L2*L3*L4)

  • E. 

   L=1/(1/L1+1/L2+1/L3+1/L4)

  • F. 

   L=1/L1+1/L2+1/L3+1/L4

 • 10. 
  Společná báze (SB)
  • A. 

   Výstupní impedance Zout jsou desítky až stovky kiloohmů (10 – 100kΩ)

  • B. 

   Vstupní a výstupní napětí mají posunutou fázi o 180°

  • C. 

   Vstupní impedance Zin jsou jednotky až stovky ohmů (1 - 100Ω)

  • D. 

   Vstupní a výstupní napětí i proud mají stejnou fázi

  • E. 

   Vstupní impedance Zin jsou stovky ohmů až jednotky kiloohmů (100Ω – 1kΩ)

  • F. 

   Vstupní a výstupní proud mají stejnou fázi

  • G. 

   Zesiluje jen proud

  • H. 

   Zesiluje napětí i proud

  • I. 

   Výstupní impedance Zout jsou desítky kiloohmů až jednotky megaohmů (10kΩ-1MΩ)

  • J. 

   Vstupní a výstupní proud mají fázi posunutou o 180°

  • K. 

   Vstupní impedance Zin jsou desítky až stovky kiloohmů (10 – 100 kΩ)

  • L. 

   Výstupní impedance Zout jsou jednotky až desítky kiloohmů (1 – 10 kΩ)

  • M. 

   Vstupní a výstupní proud má stejnou fázi

  • N. 

   Zesiluje jen napětí

 • 11. 
  Vyberte z následující nabídky pravdivá tvrzení.
  • A. 

   Díry jsou místa v elektronovém obalu, která mohou být obsazena elektronem.

  • B. 

   Díry jsou kladně nabité protony.

  • C. 

   Nevlastní polovodiče obsahují malé množství cizích atomů.

  • D. 

   Jako základní materiál pro polovodiče se používají prvky Si, Ge.

  • E. 

   Vlastní polovodiče jsou tvořeny téměř čistým materiálem jednoho druhu atomů.

  • F. 

   U polovodiče typu P vytvářejí elektrickou vodivost díry.

  • G. 

   Příměsi jako B, Al, In, vytvářejí polovodič typu N.

  • H. 

   Příměsi jako P, As, vytvářejí polovodič typu N.

  • I. 

   Příměsi jako B, Al, In, vytvářejí polovodič typu P.

  • J. 

   Příměsi jako P, As, vytvářejí polovodič typu P.

  • K. 

   U polovodiče typu N vytvářejí elektrickou vodivost slabě vázané elektrony.

 • 12. 
  Invertující zesilovač ( Uout=Uin∙(-R2/R1))
  • A. 

   Vstupní odpor je téměř nekonečno

  • B. 

   Výstupní napětí má stejnou polaritu jako vstupní

  • C. 

   Výstupní napětí je opačné polarity než vstupní

  • D. 

   Napěťové zesílení je Au=1+R2/R1

  • E. 

   Napěťové zesílení je Au=-R2/R1

  • F. 

   Vstupní odpor je roven R1

  • G. 

   Výstupní odpor je téměř nulový

 • 13. 
  Společný kolektor (SC)
  • A. 

   Výstupní impedance Zout jsou desítky až stovky kiloohmů (10 – 100kΩ)

  • B. 

   Vstupní a výstupní proud má stejnou fázi

  • C. 

   Vstupní impedance Zin jsou jednotky až stovky ohmů (1 - 100Ω)

  • D. 

   Vstupní a výstupní proud mají fázi posunutou o 180°

  • E. 

   Vstupní impedance Zin jsou jednotky až stovky ohmů (1 - 100Ω)

  • F. 

   Výstupní impedance Zout jsou desítky až stovky kiloohmů (10 – 100kΩ)

  • G. 

   Zesiluje jen proud

  • H. 

   Zesiluje jen napětí

  • I. 

   Výstupní impedance Zout jsou jednotky až desítky ohmů (1 – 10 Ω)

  • J. 

   Vstupní impedance Zin jsou desítky až stovky kiloohmů (10 – 100 kΩ)

  • K. 

   Vstupní a výstupní napětí mají stejnou fázi

  • L. 

   Zesiluje napětí i proud