Zbrajanje I Oduzimanje Decimalnih Brojeva

15 Pitanja | Total Attempts: 24

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Zbrajanje I Oduzimanje Decimalnih Brojeva

Dragi petaši,pred vama se nalazi kviz za ponavljanje zbrajanja i oduzimanja decimalnih brojeva. Sve zadatke riješite u bilježnice,te potom odgovorite na pitanje. Postupke rješavanja nakon završetka kviza pošaljite u roku 20 minuta kao privatnu poruku.
Sretno!


Questions and Answers
 • 1. 
  Izračunaj vrijednost nepoznatog broja x. x+2.3=5.9
 • 2. 
  Izračunaj vrijednost nepoznatog broja x. x-0.56=6.3
 • 3. 
  Koliki je opseg trokuta kojem su duljine stranica jednake 5.9 cm, 4.9 cm i 3.9 cm?
  • A. 

   14.7 cm

  • B. 

   13.17 cm

  • C. 

   13.7 cm

  • D. 

   14.17 cm

 • 4. 
  Ribar Nikola bacio je dvije mreže u more. U jednoj mreži ulovio je 100 kg ribe, a u drugoj 4.4 kg ribe manje. Koliko kilograma ribe je ulovio u drugoj mreži?
  • A. 

   104.4 kg

  • B. 

   95.6 kg

  • C. 

   96.6kg

  • D. 

   104.40kg

 • 5. 
  Izračunaj: 4.7+19.26-7.35=_____
 • 6. 
  Mirjanine drvene bojice duge su 7.9 cm, a Ivanine su za 0.5 cm dulje. Kolika je duljina Ivaninih bojica?
  • A. 

   7.14 cm

  • B. 

   7.4 cm

  • C. 

   8.4 cm

  • D. 

   7.4 cm

 • 7. 
  Petar, Karlo i Igor vagali su svoje školske torbe. Karlova ima masu 7.3 kg, Igorova 7 kg, a Petrova 7.1 kg. Kolika je ukupna masa njihovih torbi?
 • 8. 
  Izračunaj vrijednost nepoznatog broja x. x-0.56=6.3
 • 9. 
  Razlika brojeva 25.6 i 23.45 jednaka je _____.
  • A. 

   3.5

  • B. 

   2.15

  • C. 

   2.5

  • D. 

   2

 • 10. 
  • A. 

   0.598

  • B. 

   0.778

  • C. 

   0.892

  • D. 

   0.667

 • 11. 
  Iz bačve pune ulja iscurilo je 52.6 litara ulja. Koliko je još ulja ostalo u bačvi, ako u nju stane 300 litara?
  • A. 

   247.4 l

  • B. 

   352.6 l

  • C. 

   248.6 l

  • D. 

   352.60 l

 • 12. 
  Ako je prvi pribrojnik 2.8, a drugi 0.7, njihov zbroj je ______.
  • A. 

   3.05

  • B. 

   3.5

  • C. 

   4.5

  • D. 

   4.05

 • 13. 
  Mislav je kupio bilježnicu za 3.10 kn i olovku za 2.50 kn. Koliko je Mislav ukupno platio?
 • 14. 
  Josip je u svom voćnjaku ubrao 20.1 kg jabuka, 14.8 kg krušaka i 20 kg bresaka.Josip je u svom voćnjaku ubrao 54.9 kg voća.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 15. 
  Iva je imala 20 kn. Kupila je mlijeko za 6.50 kn. Koliko joj je kuna ostalo nakon toga?
Back to Top Back to top