2 - Zavisni I Nezavisni Dogadaji

22 Questions | Total Attempts: 22

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2 - Zavisni I Nezavisni Dogadaji

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ako se dogadjaji A i B medjusobno iskljucuju onda je verovatnocaa zbira dogadjaja:
  • A. 

   P(A+B) = P(A) - P(B)

  • B. 

   P(A+B) = P(A) + P(B)

  • C. 

   P(A+B) = P(A) + P(B) + P(AB)

  • D. 

   P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)

 • 2. 
  Ako se dogadjaji A i B medjusobno ne iskljucuju onda je verovatnoca zbira dogadjaja:
  • A. 

   P(A+B) = P(A) - P(B) 

  • B. 

   P(A+B) = P(A) + P(B) 

  • C. 

   P(A+B) = P(A) + P(B) + P(AB)

  • D. 

   P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)

 • 3. 
  Ako se dogadjaji A, B i C medjusobno ne iskljucuju onda je verovatnoca zbira dogadjaja:
  • A. 

   P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) + P(ABC)

  • B. 

   P(A+B) = P(A) + P(B) + P(C) 

  • C. 

   P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)

  • D. 

   P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB) - P(AC) - P(BC)

 • 4. 
  Dogadjaji A i B su nezavisni ako su:
  • A. 

   Disjunktni

  • B. 

   Realizacija jednog ne utice na realizaciju drugog

  • C. 

   Realizacija jednog utice na realizaciju drugog

  • D. 

   P(AB) = P(A) * P(B)

 • 5. 
  Dogadjaji A i B su nezavnisni ako je:
  • A. 

   P(A/B) = P(A)

  • B. 

   P(B/A) = P(B)

  • C. 

   P(A/B) > P(A)

  • D. 

   P(A/B) < P(A)

 • 6. 
  U uslovnoj verovatnoci P(A/B):
  • A. 

   Dogadjaj A se realizuje pod uslovom B

  • B. 

   Dogadjaj B se realizuje pod uslovom A

  • C. 

   Nije bitno koji se od dogadjaja A ili B uslov

  • D. 

   P(A/B) = P(AB) / P(B)

 • 7. 
  Uslovna verovatnoca P(A/B)
  • A. 

   P(A/B) = P(AB) / P(B)

  • B. 

   P(A/B) = P(AB) * P(B) / P(AB)

  • C. 

   P(A/B) = P(AB) / P(A)

  • D. 

   P(A/B) = P(AB) * P(B)

 • 8. 
  Verovatnoca proizvoda nezavisnih dogadjaja A i B je:
  • A. 

   P(AB) = P(A/B) * P(B)

  • B. 

   P(AB) = P(A) * P(B)

  • C. 

   P(AB) = P(B/A) * P(B)

  • D. 

   P(AB) = P(A) + P(B)

 • 9. 
  Verovatnoca proizvoda zavisnih dogadjaja A i B je:
  • A. 

   P(AB) = P(A/B) * P(B)

  • B. 

   P(AB) = P(A) * P(B)

  • C. 

   P(AB) = P(B/A) * P(B)

  • D. 

   P(AB) = P(A) + P(B)

 • 10. 
  Verovatnoca proizvoda zavisnih dogadjaja A, B i C je:
  • A. 

   P(ABC) = P(AB/C) * P(B)

  • B. 

   P(ABC) = P(A) * P(B) * P(C)

  • C. 

   P(ABC) = P(B/A) * P(B/C)

  • D. 

   P(ABC) = P(A) * P(B/A) * P(C/AB)

 • 11. 
  Potpuni sistem hipoteza cine dogadjaji:
  • A. 

   Cije su verovatnoce unapred poznate

  • B. 

   Cije verovatnoce nisu unapred poznate

  • C. 

   Ciji je zbir verovatnoca jednak 1

  • D. 

   Ciji je zbir verovatnoca proizvoljan broj u [0,1]

 • 12. 
  Bajesova formula zove se i:
  • A. 

   Formula verovatnoca hipoteza

  • B. 

   Formula verovatnoca uzorka

  • C. 

   Formula totalne verovatnoce

  • D. 

   Formula uslovne verovatnoce

 • 13. 
  Bacamo kocku i novcic. Dogadjaji da padne pismo i da padne broj 5 su:
  • A. 

   Disjunktni

  • B. 

   Nisu disjunktni

  • C. 

   Nezavisni

  • D. 

   Zavisni

 • 14. 
  Bacamo kocku. Dogadjaji da padne paran broj ili da padne broj 4 su:
  • A. 

   Disjunktni

  • B. 

   Nisu disjunktni

  • C. 

   Nezavisni

  • D. 

   Zavisni

 • 15. 
  Dogadjaji A, B i C su nezavisni i verovatnoce im iznose 1/2, 1/3 i 1/3. Koliko iznosi verovatnoca dogadjaja ABC?
  • A. 

   1/9

  • B. 

   1/18

  • C. 

   1

  • D. 

   2/3

 • 16. 
  Ako se dogadjaji A i B iskljucuju (disjunktni su) i P(A) = 0.3, P(B) = 0.5 onda je P(A+B)?
  • A. 

   0.15

  • B. 

   0.8

  • C. 

   0.5

  • D. 

   1

 • 17. 
  Ako se dogadjaji A i B iskljucuju (disjunktni su) i P(A) = 0.3, P(B) = 0.5 onda je P(AB)?
  • A. 

   0.2

  • B. 

   0.15

  • C. 

   0.85

  • D. 

   0

 • 18. 
  Ako su P(A) i P(B) verovatnoce dva nezavisna dogadjaja A i B, onda je verovatnoca da ce se realizovati oba dogadjaja:
  • A. 

   P(A) * P(B)

  • B. 

   (1-P(A)) * (1-P(B))

  • C. 

   P(A) * (1-P(B))

  • D. 

   (1-P(A)) * P(B)

 • 19. 
  Ako su P(A) i P(B) verovatnoce dva nezavisna dogadjaja A i B, onda verovatnoca da se nece realizovati oba dogadjaja:
  • A. 

   P(A) * P(B)

  • B. 

   (1-P(A)) * (1-P(B))

  • C. 

   P(A) * (1-P(B))

  • D. 

   (1-P(A)) * P(B)

 • 20. 
  Ako su P(A) i P(B) verovatnoce dva nezavisna dogadjaja A i B, onda je verovatnoca da se bar jedan od njih nece realizovati:
  • A. 

   1-P(A) * P(B)

  • B. 

   (1-P(A)) * (1-P(B))

  • C. 

   P(A) * (1-P(B))

  • D. 

   (1-P(A)) * P(B)

 • 21. 
  Ako su P(A) i P(B) verovatnoce dva nezavisna dogadjaja A i B, onda je verovatnoca da se nece ralizovati dogadjaj A, hoce dogadjaj B:
  • A. 

   P(A) * P(B)

  • B. 

   (1-P(A)) * (1-P(B))

  • C. 

   P(A) * (1-P(B))

  • D. 

   (1-P(A)) * P(B)

 • 22. 
  Ako su P(A) i P(B) verovatnoce dva nezavisna dogadjaja A i B, onda je verovatnoca da ce se realizovati bar jedan dogadjaj:
  • A. 

   P(A) * P(B)

  • B. 

   1-(1-P(A)) * (1-P(B))

  • C. 

   P(A) * (1-P(B))

  • D. 

   (1-P(A)) * P(B)

Back to Top Back to top