เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

1 Question
เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

ประเถทของสารอินทรีย์ที่ ีอยู่ในสารอาหารประเภท นำ  แร่ธาตุ ๆ วิตามิน

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.  นำจัดอยู่ในสารอาหารประเภทใด
  • A. 

   สารอินทรีย์

  • B. 

   สารอนินทรีย์

  • C. 

   ของแข็ง

  • D. 

   เป็นไปได้ทั้ง 2 ชนิด

  • E. 

   ไม่มีข้อถูก