Zapis Dźwięku-2

14 Pyta | Total Attempts: 38

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Zapis Dźwięku-2

Test dotyczący historii zapisu dźwięku.


Questions and Answers
 • 1. 
  Zdjęcie przedstawia:
  • A. 

   Jeden z pierwszych fonografów

  • B. 

   Jeden z pierwszych gramofonów

  • C. 

   Jeden z pierwszych magnetofonów

  • D. 

   Jeden z pierwszych dysków twardych

  • E. 

   Jedno z pierwszych urządzeń do zapisu cyfrowego dźwięku

 • 2. 
  Które urządzenie zapisuje dźwięk analogowo?
  • A. 

   Dysk twardy

  • B. 

   Magnetofon

  • C. 

   Telefon komórkowy

  • D. 

   Pendrive

  • E. 

   MP3 Player

 • 3. 
  Aby dźwięk mógł być zapisany w jakości CD, to musi być próbkowany z częstotliwością około :
  • A. 

   11 kHz

  • B. 

   22 kHz

  • C. 

   44 kHz

  • D. 

   88 kHz

  • E. 

   100 kHz

 • 4. 
  Zdjęcie przedstawia:
  • A. 

   Fonograf

  • B. 

   Gramofon

  • C. 

   Magnetofon

  • D. 

   Dysk twardy

  • E. 

   Jedno z urządzeń do cyfrowego zapisu dźwięku

 • 5. 
  Która kolejność wynalazków jest poprawna?
  • A. 

   Magnetofon, gramofon, fonograf, pamięć cyfrowa

  • B. 

   Gramofon, fonograf, magnetofon, pamięć cyfrowa

  • C. 

   Fonograf, gramofon, magnetofon, pamięć cyfrowa

  • D. 

   Magnetofon, fonograf, gramofon, pamięć cyfrowa

  • E. 

   Magnetofon, pamięć cyfrowa, gramofon, fonograf

 • 6. 
  Wynalazcą fonografu był:
  • A. 

   Bell

  • B. 

   Berliner

  • C. 

   Poulsen

  • D. 

   Martinville

  • E. 

   Edison

 • 7. 
  Zdjęcie przedstawia:
  • A. 

   Jeden z pierwszych fonografów

  • B. 

   Jeden z pierwszych gramofonów

  • C. 

   Jeden z pierwszych magnetofonów

  • D. 

   Jeden z pierwszych dysków twardych

  • E. 

   Jeden z pierwszych archeofonów

 • 8. 
  Na której osi czasu poprawnie zaznaczono lata powstania magnetofonu:
  • A. 

   Oś A

  • B. 

   Oś B

  • C. 

   Oś C

  • D. 

   Oś D

  • E. 

   -

 • 9. 
  Wynalazcą gramofonu był:
  • A. 

   Bell

  • B. 

   Berliner

  • C. 

   Poulsen

  • D. 

   Martinville

  • E. 

   Edison

 • 10. 
  Oto opis zapisu dźwięku na pewnym urządzeniu: "Dźwięk wpada przez tubę i powoduje drgania membrany, a przymocowana do niej pionowa igła żłobi w pewnym materiale poziomy ślad utrwalający dźwięk". Jest to opis::
  • A. 

   Fonografu

  • B. 

   Gramofonu

  • C. 

   Magnetofonu

  • D. 

   Twardego dysku

  • E. 

   Pierwszej pamięci cyfrowej

 • 11. 
  Człowiekiem, który dokonał pierwszego udokumentowanego zapisu dźwięku był:
  • A. 

   Bell

  • B. 

   Berliner

  • C. 

   Poulsen

  • D. 

   Martinville

  • E. 

   Edison

 • 12. 
  Które zakończenie podanego niżej zdania jest prawdziwe? "Scot de Martinville jako pierwszy wynalazł urządzenie do..."
  • A. 

   Zapisu dźwięku

  • B. 

   Odczytu dźwięku

  • C. 

   Zapisu i odczytu dźwięku

  • D. 

   Magnetycznego zapisu dźwięku

  • E. 

   Cyfrowego zapisu dźwięku

 • 13. 
  Wykres przedstawia zapis dźwięku:
  • A. 

   2-bitowego

  • B. 

   3-bitowego

  • C. 

   4-bitowego

  • D. 

   8-bitowego

  • E. 

   16-bitowego

 • 14. 
  Dysk twardy zapisując dźwięk wykorzystuje zjawisko:
  • A. 

   Załamania światła

  • B. 

   Odbicia światła

  • C. 

   Indukcji elektromagnetycznej

  • D. 

   Przyciągania elektrostatycznego

  • E. 

   Mechanicznego nacisku głowicy na dysk