Zapis Dźwięku

14 Pyta | Total Attempts: 51

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Zapis Dźwięku

Test dotyczy podstawowych wiadomości związanych z historią zapisu dźwięku.


Questions and Answers
 • 1. 
  Która kolejność wynalazków jest poprawna?
  • A. 

   Fonograf, gramofon, magnetofon, zapis cyfrowy

  • B. 

   Gramofon, fonograf, magnetofon, zapis cyfrowy

  • C. 

   Magnetofon, gramofon, fonograf, zapis cyfrowy

  • D. 

   Gramofon, magnetofon, fonograf, zapis cyfrowy

  • E. 

   Zapis cyfrowy, gramofon, fonograf, magnetofon

 • 2. 
  Na której osi czasu poprawnie zaznaczono lata powstania gramofonu?
  • A. 

   Oś A

  • B. 

   Oś B

  • C. 

   Oś C

  • D. 

   Oś D

  • E. 

   -

 • 3. 
  Wynalazcą fonografu był:
  • A. 

   Berliner

  • B. 

   Poulsen

  • C. 

   Martinville

  • D. 

   Edison

  • E. 

   Bell

 • 4. 
  Wynalazcą gramofonu był:
  • A. 

   Berliner

  • B. 

   Poulsen

  • C. 

   Martinville

  • D. 

   Edison

  • E. 

   Bell

 • 5. 
  Człowiekiem, który dokonał pierwszego udokumentowanego zapisu dźwięku był:
  • A. 

   Berliner

  • B. 

   Poulsen

  • C. 

   Martinville

  • D. 

   Edison

  • E. 

   Bell

 • 6. 
  Zdjęcie przedstawia:
  • A. 

   Jeden z pierwszych fonografów

  • B. 

   Jeden z pierwszych gramofonów

  • C. 

   Jeden z pierwszych magnetofonów

  • D. 

   Archeofon

  • E. 

   Jedno z pierwszych urządzeń do zapisu cyfrowego

 • 7. 
  Zdjęcie przedstawia:
  • A. 

   Jeden z pierwszych fonografów

  • B. 

   Jeden z pierwszych gramofonów

  • C. 

   Jeden z pierwszych magnetofonów

  • D. 

   Archeofon

  • E. 

   Jedno z pierwszych urządzeń do zapisu cyfrowego

 • 8. 
  Które zakończenie podanego zdania jest prawdziwe: "Scot de Martinville jako pierwszy wynalazł urządzenie do ..."
  • A. 

   Zapisu dźwięku

  • B. 

   Odczytu dźwięku

  • C. 

   Zapisu i odczytu dźwięku

  • D. 

   Magnetycznego zapisu dźwięku

  • E. 

   Cyfrowego zapisu dźwięku

 • 9. 
  Zdjęcie przedstawia:
  • A. 

   Jeden z pierwszych fonografów

  • B. 

   Jeden z pierwszych gramofonów

  • C. 

   Jeden z pierwszych magnetofonów

  • D. 

   Jeden z pierwszych dysków twardych

  • E. 

   Specjalne urządzenie do odczytu starych nagrań zna fonografach

 • 10. 
  Wykres przedstawia zapis dźwięku:
  • A. 

   4-bitowego

  • B. 

   8-bitowego

  • C. 

   10-bitowego

  • D. 

   16-bitowego

  • E. 

   24-bitowego

 • 11. 
  Dysk twardy zapisując dźwięk (lub inne dane) wykorzystuje zjawisko:
  • A. 

   Załamania światła

  • B. 

   Odbicia światła

  • C. 

   Mechanicznego nacisku głowicy na dysk

  • D. 

   Indukcji elektromagnetycznej

  • E. 

   Przyciągania elektrostatycznego

 • 12. 
  Które urządzenie zapisuje dźwięk analogowo?
  • A. 

   Magnetofon

  • B. 

   Dysk twardy

  • C. 

   Mp3-player

  • D. 

   Telefon komórkowy

  • E. 

   Pendrive

 • 13. 
  Aby dźwięk mógł być zapisany w jakości CD, to musi być próbkowany z częstotliwością około:
  • A. 

   11 kHz

  • B. 

   22 kHz

  • C. 

   44 kHz

  • D. 

   88 kHz

  • E. 

   100 kHz

 • 14. 
  Oto opis zapisu dźwięku w pewnym urządzeniu: Dźwięk wpada przez tubę i powoduje drgania membrany, a przymocowana do niej pionowa igła żłobi w pewnym materiale poziome  ślady utrwalające dźwięk" Podany opis dotyczy działania:
  • A. 

   Fonografu

  • B. 

   Gramofonu

  • C. 

   Magnetofonu

  • D. 

   Projektora filmowego

  • E. 

   Twardego dysku