พระธาตุในประเทศไทย

7 Questions
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  • A. 

   แม่ฮ่องสอน

  • B. 

   ลำปาง

  • C. 

   กรุงเทพ

  • D. 

   ภูเก็ต

 • 2. 
  • A. 

   น่าน

  • B. 

   ลำพูน

  • C. 

   นครราชสีมา

  • D. 

   สงขลา

 • 3. 
  • A. 

   เชียงใหม่

  • B. 

   สุราษฎร์ธานี

  • C. 

   สมุทรปราการ

  • D. 

   สมุทรสาคร

 • 4. 
  • A. 

   ปทุมธานี

  • B. 

   ปราจีนบุรี

  • C. 

   มหาสารคาม

  • D. 

   อุบลราชธานี

 • 5. 
  • A. 

   อุดรราชธานี

  • B. 

   เลย

  • C. 

   นครสวรรค์

  • D. 

   สุพรรณบุรี

 • 6. 
  • A. 

   ลำปาง

  • B. 

   ลำพูน

  • C. 

   มหาสารคาม

  • D. 

   นราธิวาส

 • 7. 
  • A. 

   เพชรบุรี

  • B. 

   นครปฐม

  • C. 

   ราชบุรี

  • D. 

   เชียงราย