พลวัต 7 ขออุ่นเครื่องภาค ข

16 | Total Attempts: 1569

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 7 ขออุ่นเครื่องภาค ข

ก่อนทำแบบทดสอบใส่ชื่อใน ่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยคลิ๊กที่ค ว่า Start Quiz จะปรากฏข้อสอบพร้อมตัวเล อกให้ท่านเลือกคำตอบโดยก ปุ่มหน้าตัวเลือกที่ถูกต ้องเพียงข้อเดียวแล้วยืน ันคำตอบโดยการคลิ๊กที่คำ ่า   Submit my answer  ทำในลักษณะเดียวกันทุก ้อจนครบ 16 ข้อภายในเวลาที่กำหนด  


Questions and Answers
 • 1. 
  ปีพ.ศ.2552  เพชรา  เชาวราษฏร์  มีอายุครบรอบกี่ปี
  • A. 

   64 ปี

  • B. 

   65 ปี

  • C. 

   66 ปี

  • D. 

   67 ปี

 • 2. 
  เพชรา  เชาวราษฏร์ ถ่ายแบบโฆษณาสินค้าใด
  • A. 

   ยาหยอดตา

  • B. 

   เครื่องสำอางค์

  • C. 

   ภาพยนตร์

  • D. 

   เสื้อผ้าและมูลนิธิ

 • 3. 
  ช่วง 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา(26 กันยายน 52 – 2 ตุลาคม 52) ประเทศใดไม่เกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหว
  • A. 

   ตองกา

  • B. 

   อินโดนีเซีย

  • C. 

   สหรัฐฯ

  • D. 

   ฟิลิปปินส์

 • 4. 
  พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  สังกัดพรรคการเมืองตามข้อใด
  • A. 

   ความหวังใหม่

  • B. 

   ภูมิใจไทย

  • C. 

   เพื่อไทย

  • D. 

   เพื่อแผ่นดินไทย

 • 5. 
  ผู้ใดสมัครเข้าสังกัดพรรคการเมืองคนล่าสุดเดือนตุลาคม 52
  • A. 

   บิ๊กป๊อก

  • B. 

   บิ๊กแอ้ด

  • C. 

   บิ๊กจิ๋ว

  • D. 

   บิ๊กป๊อด

 • 6. 
  การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 วันที่ 23-25 ตุลาคม 52 จัดที่ใด
  • A. 

   ชะอำ

  • B. 

   หัวหิน

  • C. 

   พัทยา

  • D. 

   เฉพาะ ก และ ข

 • 7. 
  วราเทพฯ-สมใจนึกฯ-ชัยวัฒน์ฯ “ ถูกศาลสั่งจำคุกกี่ปีจากคดีหวยบนดิน
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   5 ปี

  • D. 

   เฉพาะข้อ ก และ ข

 • 8. 
  สมเด็จพระเทพฯได้รับรางวัลในข้อใดซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเดือนตุลาคมปี 2552
  • A. 

   นักอ่านโลก

  • B. 

   นักโภชนาการโลก

  • C. 

   นักเขียนโลก

  • D. 

   นักมนุษยธรรมโลก

 • 9. 
  จังหวัดในข้อใดที่เกิดปรากฏการณ์ตามความเชื่อ “ผีแม่ม่าย”ในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคม 2552
  • A. 

   อุดรธานี

  • B. 

   กำแพงเพชร

  • C. 

   อุบลราชธานี

  • D. 

   นครราชสีมา

 • 10. 
  ติวเตอร์ แชแนล โครงการติวฟรีอย่างมีคุณภาพของ กระทรวงศึกษาธิการ ถ่ายทอดสดในทุกช่องสถานีต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   สทท

  • B. 

   อีทีวี

  • C. 

   ยูบีซี96

  • D. 

   ทรูสปอร์ต

 • 11. 
  โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน มีจำนวนทั้งสิ้นกี่โรงเรียน
  • A. 

   4000 โรงเรียน

  • B. 

   5000 โรงเรียน

  • C. 

   7000 โรงเรียน

  • D. 

   9000 โรงเรียน

 • 12. 
  โครงการอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพของครูตาม เอสพี 2 จำนวนทั้งสิ้นกี่คน
  • A. 

   300,000 คน

  • B. 

   450,000 คน

  • C. 

   500,000 คน

  • D. 

   550,000 คน

 • 13. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับโครงการยูนิเน็ต ของศธ.
  • A. 

   ระบบใยแก้วนำแสง

  • B. 

   เครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

  • C. 

   มหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 14. 
  โครงการติวเตอร์ แชแนล ติวช่วงใด
  • A. 

   วันเสาร์ 8.30 – 16.30 น.

  • B. 

   วันเสาร์ 10.00-12.00 น.

  • C. 

   วันอาทิตย์ 8.30 – 16.30 น.

  • D. 

   วันอาทิตย์ 10.00-12.00 น.

 • 15. 
  พายุลูกใหม่หลัง “กิสนา”ที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยคือข้อใด
  • A. 

   ป้าหม่า

  • B. 

   นากิส

  • C. 

   ยูเสด

  • D. 

   กี่เผ้า

 • 16. 
  ประเทศจีนฉลองวันชาติวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นปีที่.............
  • A. 

   59

  • B. 

   100

  • C. 

   60

  • D. 

   101

Back to Top Back to top