พลวัต 46 ชุด เพื่อเธอ..ถูกแล้ว..ชีวิตต้องเดินต่อไป..

21 | Total Attempts: 879

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 46 ชุด เพื่อเธอ..ถูกแล้ว..ชีวิตต้องเดินต่อไป..

ก่อนทำแบบทดลองสอบกรุณาใ ่ชื่อในช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยการคลิ กที่คำว่า Start Quiz จะปรากฏคำถามให้ท่านเลือ คำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข อเดียวโดยการคลิ๊กที่ปุ่ มด้านหน้าคำตอบนั้นแล้วค ิ๊กที่คำว่า Answer Submit เพื่อยืนยันคำตอบ คะแนนผ่านที่ร้อยละ 65  คะแนนยอดเยี่ยมที่ร้อยละ 85 ขอให้สนุกกับข้อทดลองสอบ รับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การประชุม JBC เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   กรณีพิพาทเขาพระวิหาร

  • B. 

   กรณีผู้อพยพชาวโรฮิงยา

  • C. 

   ประชุมร่วมเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น

  • D. 

   ประชุมร่วมเขตการค้าเสรีไทย-กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

 • 2. 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและมาตรการป้องกันนักเรียน นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายกัน ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ให้แนวปฏิบัติไว้จำนวนกี่ข้อ
  • A. 

   6

  • B. 

   8

  • C. 

   10

  • D. 

   12

 • 3. 
  ผู้ที่ให้คำแนะนำ "นายกฯมาร์ค"เรื่อง สร้างไทยเป็นหนึ่ง "ไร้สี"..คือใคร
  • A. 

   นายบรรหาร ศิลปอาชา

  • B. 

   นายทักษิณ ชินวัตร

  • C. 

   หลวงพ่อคูณ

  • D. 

   ว. วชิรเมธี

 • 4. 
  ผู้ใดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงาน สกสค. คนปัจจุบัน
  • A. 

   นายบำเรอ ภานุวงศ์

  • B. 

   นายเกษม กลั่นยิ่ง

  • C. 

   นายชินภัทร ภูมิรัตน์

  • D. 

   นายสุเมธ แย้มนุ่น

 • 5. 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับกรมการปกครอง เรื่องการประสานงานในการดูแลเด็กนักเรียน 3 เรื่อง   ต่อไปนี้  ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   การจัดระบบข้อมูลโดยการทำทะเบียนราษฎร์เชื่อมกับ สพฐ.เพื่อสำรวจนักเรียนตกหล่นและออกกลางคัน

  • B. 

   สนับสนุนการแก้ไขพฤติกรรม เช่น ยาเสพติด ,ทะเลาะวิวาท,ความปลอดภัยหรือการเยี่ยมบ้านนักเรียน

  • C. 

   จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้พื้นที่บริเวณตามบริบทนั้นๆเป็นแหล่งเรียนรู้

  • D. 

   ประสานความร่วมมือกับตำรวจในท้องที่ออกตรวจในเวลาวิกาลและสถานที่อโคจรที่เยาวชนไม่สมควรไปเกี่ยวข้อง

 • 6. 
  เพราะสาเหตุใ นข้อใ ดที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชาวโรฮิงยาต้องอพยพหนีออกไปจากประเทศเมียนมาร์
  • A. 

   ความยากจน

  • B. 

   เป็นชนกลุ่มน้อย

  • C. 

   เมียนมาร์ระบุว่าไม่ใช่พลเมืองของประเทศ

  • D. 

   เมียนมาร์ระบุว่าอาจก่อปัญหาความมั่นคงเพราะเป็นนักรบเก่า

 • 7. 
  การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพช่วง 27 กุมภาพันธ์ 2552 - 1 มีนาคม 2552 จัดเป็นครั้งที่เท่าไร
  • A. 

   12

  • B. 

   13

  • C. 

   14

  • D. 

   15

 • 8. 
  ข้อที่ถูกต้องที่สุดเรื่องสถานะทางสังคมของ "เจ๊ดาว"...
  • A. 

   เป็นผู้ชาย

  • B. 

   เป็นผู้หญิง

  • C. 

   เป็นพระ

  • D. 

   เป็นกระเทย

 • 9. 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอย่างไม่เป็นทางการให้ประชาชนเข้าชมผามออีแดง เป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ในวันที่ตามข้อใด
  • A. 

   10

  • B. 

   12

  • C. 

   14

  • D. 

   16

 • 10. 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์ทางไกลในโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียริต ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้่าวต้มหลวง     ใ นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552    ณ     จังหวัดใด
  • A. 

   เชียงใหม่

  • B. 

   เชียงราย

  • C. 

   แม่ฮ่องสอน

  • D. 

   ตาก

 • 11. 
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คัดสรรบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.จชต.) เป็นคนแรก คือบุคคลในข้อใด
  • A. 

   พล.ต.ท.พีระ พุ่มพิเชฏฐ์

  • B. 

   พล.ต.ท.ทวี สอดส่อง

  • C. 

   พล.ต.ท.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

  • D. 

   พล.ต.ท.นพดล เผือกโสภณ

 • 12. 
  ปัจจุบันกระแสการสะสมตุ๊กตาของเหล่าดารา-สังคมไฮโซ  ที่สะสมตุ๊กตาสาวน้อยที่มีราคาแพงอย่างไม่มีเหตุผล  ตุ๊กตาดังกล่าวมีชื่อตามข้อใด
  • A. 

   Baby

  • B. 

   Baby Boom

  • C. 

   Blythe

  • D. 

   Dolly

 • 13. 
  ปัญหาของการสอบ A-net ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2552  คือเรื่องใด
  • A. 

   อินเตอร์เน็ตล่ม

  • B. 

   การชำระเงิน

  • C. 

   ไม่ประกาศให้ชัดเจน

  • D. 

   ข้อสอบยากเกินหลักสูตร

 • 14. 
  รายการโทรทัศน์ทางสถานี NBT ของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ มีชื่อรายการตามข้อใด
  • A. 

   สนทนาประสานายกฯ

  • B. 

   ชิมไป บ่นไป

  • C. 

   เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ฯ

  • D. 

   ฉลาดคิดกับนายกฯอภิสิทธิ์ฯ

 • 15. 
  กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวนโยบายเพื่อการแก้ปัญหากรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขายตัวผ่านเน็ต โดยการร่วมมือกับกระทรวงอื่นๆ   คือกระทรวงใด
  • A. 

   ศธ+วธ.+พม.

  • B. 

   ศธ.+ยธ.+พม.

  • C. 

   ศธ+วท.+พม.

  • D. 

   ศธ.+มท.+พม.

 • 16. 
  ข้อใดคือหมายเลข Call Center  ของ  สป. ในกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   1660

  • B. 

   1579

  • C. 

   1696

  • D. 

   1559

 • 17. 
  โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ของสำนักงาน สป. มีชื่อเต็มตามข้อใด
  • A. 

   โครงการอุดหนุนทุนการศึกษา

  • B. 

   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

  • D. 

   โครงการทุนการศึกษาให้เปล่าสำหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจน

 • 18. 
  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารของ สำนักงาน สป. เน้นภาษาตามข้อใด
  • A. 

   อังกฤษและฝรั่งเศส

  • B. 

   อังกฤษและสเปน

  • C. 

   อังกฤษและจีน

  • D. 

   อังกฤษและประเทศเพื่อบ้าน

 • 19. 
  ข้อใดไม่ได้เป็นหน่วยงานใน สป.
  • A. 

   สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

  • B. 

   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 20. 
  ข้อใดคือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ฉบับปัจจุบันของ สป.
  • A. 

   พ.ศ.2549-2552

  • B. 

   พ.ศ.2550-2553

  • C. 

   พ.ศ.2551-2554

  • D. 

   พ.ศ.2552-2555

 • 21. 
  เขตจังหวัดใดได้รับเหรียญทองมากที่สุดในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ปี 2552 ที่จังหวัดสุโขทัย 
  • A. 

   กรุงเทพฯ

  • B. 

   ชลบุรี

  • C. 

   อุบลราชธานี

  • D. 

   นครศรีธรรมราช