พลวัต 41 ชุด ขอให้โลกสงบสุข

19 | Total Attempts: 803

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 41 ชุด ขอให้โลกสงบสุข

ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูก ี่สุดเพียงข้อเดียว โดยการคลิ๊กที่ปุ่มด้านห ้าของคำตอบ เริ่มต้นการทดลองสอบโดยใ ่ชื่อท่านในช่อง Your name  แล้วคลิ๊กที่  ช่อง  Start Quiz  ควรใช้เวลาในการทำข้อละไ ่เกิน 1 นาที  คะแนนผ่านที่ร้อยละ 65  คะแนนยอดเยี่ยมที่ร้อยละ 85  ขอบคุณที่ใช้บริการ    


Questions and Answers
 • 1. 
  การแข่งขันกอล์ฟ เดอะ รอยัล โทรฟี่  ทีมใดชนะด้วยคะแนน 10 - 6
  • A. 

   ทีมยุโรป

  • B. 

   ทีมเอเชีย

  • C. 

   ทีมแอฟริกา

  • D. 

   ทีมคอนคาเคฟ

 • 2. 
  ผู้ที่ได้รับคะแนนมาเป็นลำดับที่ 2 ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2552
  • A. 

   คุณชาย

  • B. 

   แซม

  • C. 

   ปลื้ม

  • D. 

   ลีน่า จัง

 • 3. 
  การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2552 ฝ่ายรัฐบาลได้คะแนนเสียงเพิ่มจากเดิมกี่ที่นั่ง
  • A. 

   20

  • B. 

   11

  • C. 

   9

  • D. 

   7

 • 4. 
  จังหวัดใดที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2552 มากที่สุด
  • A. 

   กรุงเทพมหานคร

  • B. 

   บุรีรัมย์

  • C. 

   สมุทรปราการ

  • D. 

   ลำพูน

 • 5. 
  พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวนกี่ที่นั่งในการเลือกตั้งซ่อมวันที่ 11 มกราคม 2552
  • A. 

   20

  • B. 

   11

  • C. 

   9

  • D. 

   7

 • 6. 
  รางวัลจาก WIPO เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   นักการเมือง

  • B. 

   ผู้นำ

  • C. 

   นักประดิษฐ์

  • D. 

   สันติภาพ

 • 7. 
  ประเทศที่โจมตีฉนวนกาซา คือข้อใด
  • A. 

   ปาเลสไตน์

  • B. 

   สหรัฐอเมริกา

  • C. 

   อิสราเอล

  • D. 

   ปากีสถาน

 • 8. 
  ครูสนับสนุนการสอนมีกี่ตำแหน่ง
  • A. 

   7

  • B. 

   9

  • C. 

   11

  • D. 

   13

 • 9. 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับหน่วยงานในข้อใด จัดการแข่งขัน วิ่ง 31 ขา ปี 4
  • A. 

   โตโยตา

  • B. 

   ฮอนดา

  • C. 

   ควิ๊ก

  • D. 

   ไมโครซอร์ฟ

 • 10. 
  นักวิชาการพูดว่า "ปีนี้เผาหลอก ปีหน้าจะเผาจริง" ข้อความนี้เกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด
  • A. 

   สังคม

  • B. 

   เศรษฐกิจ

  • C. 

   การเมือง

  • D. 

   วัฒนธรรม

 • 11. 
  ตามกรอบการประเมินแบบ Tracking System  การนำเสนอ Best Practices จัดอยู่ในระดับใด
  • A. 

   A1

  • B. 

   A2

  • C. 

   A3

  • D. 

   A4

 • 12. 
  หนังสือราชการในข้อใดจัดเป็นการสื่อสาร ทางเดียว
  • A. 

   ประกาศ

  • B. 

   แถลงการณ์

  • C. 

   คำสั่ง

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 13. 
  ขั้นตอนสุดท้ายของการวางแผนกลยุทธ์
  • A. 

   วิเคราะห์ภาระกิจ

  • B. 

   การกำหนดกิจกรรม

  • C. 

   การกำหนดกลยุทธ์

  • D. 

   การจัดทำแผนกลยุทธ์

 • 14. 
  ท่านผอ.กล่าวว่า "ถ้าเราต้องการเซฟค่าใช้จ่ายมากกว่านี้ เราควรติดต่อเจ้าหน้าที่เขาก่อนไป"  ท่านคิดว่าข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   คุณค่า

  • B. 

   ประสิทธิภาพ

  • C. 

   ประสิทธิผล

  • D. 

   ผลลัพท์

 • 15. 
  รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มี 5 ประเภท  ข้อใด ไม่ใช่
  • A. 

   งบลงทุน

  • B. 

   งบรายจ่ายอื่น

  • C. 

   งบดำเนินงาน

  • D. 

   งบกลาง

 • 16. 
  เงินเบี้ยกันดาร จัดเป็นงบใด
  • A. 

   งบกลาง

  • B. 

   งบบุคลากร

  • C. 

   งบดำเนินงาน

  • D. 

   งบเงินอุดหนุน

 • 17. 
  ข้อใดไม่ใช่เงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา
  • A. 

   เงินรายได้สถานศึกษา

  • B. 

   เงินประกันสัญญา

  • C. 

   เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  • D. 

   เงินดอกเบี้ยจากเงินอุดหนุน

 • 18. 
  ครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดคำขวัญวันครูประจำปี 2552  อยู่ที่จังหวัดใด
  • A. 

   กาฬสินธ์

  • B. 

   ร้อยเอ็ด

  • C. 

   กรุงเทพมหานคร

  • D. 

   สตูล

 • 19. 
  การแข่งขันกีฬาหัวหมาก เกมส์ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดมากที่สุด
  • A. 

   มหาวิทยาลัย

  • B. 

   ราชภัฏ

  • C. 

   เทศบาล

  • D. 

   รัฐวิสาหกิจ

Back to Top Back to top