พลวัต 2 ชุด ขออุ่นเครื่องภาค ข

10 | Total Attempts: 4065

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 2 ชุด ขออุ่นเครื่องภาค ข

ก่อนทำข้อสอบขอให้ท่านใส ชื่อลงในช่องที่มีคำว่า Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยคลิ๊กท ่คำว่า start Quiz จะปรากฏคำถามและตัวเลือก ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูก ้องเพียงข้อเดียวโดยคลิ๊ ที่ปุ่มหน้าตัวเลือกนั้น ก่อนแล้วคลิ๊กที่คำว่า   Submit my answer  ข้อสอบข้อต่อไปจึงจะปร กฏขึ้น ทำในลักษณะเดียวกันทุกข้ จนหมดใช้เวลาทำไม่เกินข้ ละ 1 นาที  ขอให้โชคดีครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก)แจ้งผลการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ประจำปี 2552 สถานที่ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมคือสถานที่ใด
  • A. 

   Sangiin Dalai Monastery เมืองโกบีไอมัคใต้ ประเทศมองโกเลีย

  • B. 

   M24 Midget Submarine Wreck นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

  • C. 

   Ali Gohar House เมืองฮุนซ่า ประเทศปากีสถาน

  • D. 

   ชุมชนสามชุกและตลาดเก่าร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย

 • 2. 
  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก)แจ้งผลการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ประจำปี 2552 สถานที่ที่ได้รับรางวัลระดับดีคือสถานที่ใด
  • A. 

   Sangiin Dalai Monastery เมืองโกบีไอมัคใต้ ประเทศมองโกเลีย

  • B. 

   M24 Midget Submarine Wreck นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

  • C. 

   Hanok Regeneration เมืองบุกชอน ประเทศเกาหลีใต้

  • D. 

   ชุมชนสามชุกและตลาดเก่าร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย

 • 3. 
  สภาผู้แทนราษฏรพิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2553 เมื่อเช้าวันที่ 29 สิงหาคม 2552ด้วยคะแนนเสียงตามข้อใด
  • A. 

   244 ต่อ 10

  • B. 

   282 ต่อ 10

  • C. 

   300 ต่อ 100

  • D. 

   400 ต่อ 0

 • 4. 
  ยานอวกาศดิสคัฟเวอรีขององค์การนาซาที่ปล่อยขึ้นสู่อวกาศเพื่อปฏิบัติภารกิจในวันที่ 29 สิงหาคม 2552(ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ) โดยมีนักบินอวกาศจำนวน 7 คน ยานดังกล่าวจะปฏิบัติหน้าที่ในอวกาศเป็นเวลากี่วัน
  • A. 

   7 วัน

  • B. 

   9 วัน

  • C. 

   13 วัน

  • D. 

   15 วัน

 • 5. 
  “โกก้าง”หมายถึงอะไร
  • A. 

   กลุ่มแฟนคลับฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก

  • B. 

   กลุ่มนักรบโบราณชาวเคริกส์

  • C. 

   กลุ่มกองกำลังติดอาวุธในพม่า

  • D. 

   กลุ่มชุมชนชาวจีนอพยพของธิเบต

 • 6. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำเต็มของ WHO
  • A. 

   World Help Organization

  • B. 

   World Health Organizational

  • C. 

   World Help Organizational

  • D. 

   World Health Organization

 • 7. 
  นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ประกาศการดำเนินงานเป็นยุทธศาสตร์  5 รั้ว เช่น รั้วชุมชน รั้วโรงเรียน  ฯลฯ  เป็นการดำเนินงานเรื่องใด 
  • A. 

   การศึกษา

  • B. 

   ยาเสพติด

  • C. 

   การต่อต้านคอรัปชั่น

  • D. 

   ความสามัคคี

 • 8. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จะให้คำแนะนำครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาว่า โรคในข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่โรคอุบัติใหม่  
  • A. 

   โรคซาร์

  • B. 

   โรคไข้หวัดนก

  • C. 

   โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009

  • D. 

   โรคซิคุนกุนยา

 • 9. 
  การติวนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในช่อง ETV – Tutor chanel จะเริ่มในเดือนกันยายน 2552  ซึ่งเป็นรายการประจำในวันใด
  • A. 

   วันศุกร์

  • B. 

   วันเสาร์

  • C. 

   วันอาทิตย์

  • D. 

   วันพุธ

 • 10. 
  ข้อใดเป็นสารสนเทศด้านการบริหารของผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
  • A. 

   EIS

  • B. 

   MIS

  • C. 

   DSS

  • D. 

   DIS

Back to Top Back to top