พลวัต 15 ขออุ่นเครื่องภาค ข

18 | Total Attempts: 1218

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 15 ขออุ่นเครื่องภาค ข

 ก่อนทำแบบทดสอบกรุณาใส ชื่อของท่านโดยการพิมพ์ใ ช่อง Your name แล้วเริ่มทำแบบทดสอบโดยค ิ๊กที่คำว่า Start Quiz จะปรากฏคำถามและตัวเลือก ีละข้อ ให้ท่านเลือกตัวเลือกที่ ูกต้องโดยกดที่ปุ่มหน้าต วเลือกนั้นแล้วคลิ๊กที่ค ำว่า Submit my answer ข้อต่อไปจะปรากฏขึ้นแล้ว ำในลักษณะเดียวกัน จนครบ 18 ข้อ จะประมวลผลให้ท่าน  ขอให้โชคดี


Questions and Answers
 • 1. 
  ในหลวงทรงพระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2553 โดยฉลองพระองค์ด้วยแจ๊คเก็ตสีใด 
  • A. 

   สีชมพู

  • B. 

   สีน้ำเงิน

  • C. 

   สีเหลือง

  • D. 

   สีขาว

 • 2. 
  ใน ส.ค.ส.พระราชทาน ปี 2553 มีรูปใบหน้าคนยิ้มเป็นกรอบของ ส.ค.ส. นับรวมได้ทั้งหมดกี่หน้า 
  • A. 

   2553 หน้า

  • B. 

   2010 หน้า

  • C. 

   418 หน้า

  • D. 

   999 หน้า

 • 3. 
  ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2553  พิมพ์ที่โรงพิมพ์ใด 
  • A. 

   โรงพิมพ์สุวรรณชาติ

  • B. 

   โรงพิมพ์สุวรรณภูมิ

  • C. 

   โรงพิมพ์สุวรรณชาด

  • D. 

   โรงพิมพ์สุวรรณพูม

 • 4. 
  หน่วยงานใดต่อต้านการส่งคืนม้งลาวที่หลบหนีเข้ามาอาศัยในประเทศไทยให้กลับคืนสู่ประเทศ ลาว 
  • A. 

   สหรัฐอเมริกา

  • B. 

   UN

  • C. 

   UNHCR

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 5. 
  บุคคลใดต่อไปนี้ได้รับฉายาจากสมาคมนักข่าวและกีฬาประจำปี 2552 ว่า “โป้ง(ป๊อก)ระอา” 
  • A. 

   นายวรวีร์ มะ(กระผม)ดี

  • B. 

   นายจักรกฤษณ์ พานิชผาติกรรม

  • C. 

   นายรัฐภาคย์ วิไลโรจน์

  • D. 

   นายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ

 • 6. 
  เด็กไทยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดที่ คาร์เนกีฮออล์ เป็นการแข่งขันเกี่ยวกับข้อใด 
  • A. 

   ฟิสิกส์โอลิมปิค

  • B. 

   วงโยธวาทิตย์

  • C. 

   เชียร์ลีดเดอร์

  • D. 

   ดนตรีคลาสสิค

 • 7. 
  “เด้ง....จ่าเฉย....แก้ต่อมขี้เกียจไม่ถูกจุด..”  จากหัวข้อข่าว  จ่าเฉยคือใคร 
  • A. 

   ตำรวจ

  • B. 

   หุ่นตำรวจ

  • C. 

   ทหาร

  • D. 

   หุ่นทหาร

 • 8. 
  บุคคลใดไม่เข้าพวก
  • A. 

   ฮุนเซน

  • B. 

   ทักษิณ ชินวัตร

  • C. 

   สมรังสี

  • D. 

   เสธ.แดง

 • 9. 
  ปี 2553 จะมีการสอบ N-NET ซึ่งจะเป็นการสอบที่วัดความรู้ความสามารถของผู้เรียนกลุ่มใด
  • A. 

   กศน.

  • B. 

   ปวช.

  • C. 

   เทคนิค

  • D. 

   อาชีวะ

 • 10. 
  หน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับผู้สอบผ่านภาค ก,ข และ ค 
  • A. 

   สพท.

  • B. 

   สพฐ.

  • C. 

   สคบศ.

  • D. 

   สกสค.

 • 11. 
  เลขาธิการ  กบข. คนปัจจุบันคือใคร 
  • A. 

   วิสิฐ ตันติสุนทร

  • B. 

   โสภาวดี เลิศมนัสชัย

  • C. 

   สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์

  • D. 

   เบญจวรรณ สว่างนิทร

 • 12. 
  รัฐบาลไทยชุดปัจจุบันกำหนดให้ปี 2553 เป็นปีที่รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องใด 
  • A. 

   ปีแห่งการท่องเที่ยว

  • B. 

   ปีแห่งความปลอดภัย

  • C. 

   ปีแห่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

  • D. 

   ปีแห่งการสมานฉันท์

 • 13. 
  วันที่เกิดเหตุการณ์ Blue Moon ที่ชัดเจนที่สุดคือวันใด 
  • A. 

   31 ธันวาคม 2552

  • B. 

   1 มกราคม 2553

  • C. 

   2 มกราคม 2553

  • D. 

   30 ธันวาคม 2552

 • 14. 
  นายวิทยา  แก้วภราดัย ลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองด้วยเหตุผลใด 
  • A. 

   ทุจริตโครงการไทยเข้มแข็ง

  • B. 

   มีการทุจริตโครงการไทยเข้มแข็ง

  • C. 

   ส่อว่ามีการทุจริตโครงการไทยเข้มแข็ง

  • D. 

   พบการทุจริตในการจัดซื้อโครงการไทยเข้มแข็ง

 • 15. 
  FTA ระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียนกับประเทศจีนมีผลเมื่อใด
  • A. 

   31 ธันวาคม 2552

  • B. 

   1 มกราคม 2553

  • C. 

   2 มกราคม 2553

  • D. 

   30 ธันวาคม 2552

 • 16. 
  กระทรวงสาธารณะสุขได้เปิดสายด่วนแจ้งเหตุคนได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ 2553 หมายเลขใด
  • A. 

   191

  • B. 

   1669

  • C. 

   1567

  • D. 

   1193

 • 17. 
  Rest Area คือข้อใด ตามความหมายการจราจร 
  • A. 

   จุดพักรถ

  • B. 

   จุดพักผ่อน

  • C. 

   จุดชมวิว

  • D. 

   จุดผ่อนปรน

 • 18. 
  CSR มีที่มาจากคำเต็มตามข้อใด
  • A. 

   Corporate Social Responsibilities

  • B. 

   Co-ordinate Social Respondent

  • C. 

   Corporation Social Responsility

  • D. 

   Co-ordinate Social Responsibilities

Back to Top Back to top