พลวัต 13 ชุดขออุ่นเครื่องภาค ข

20 | Total Attempts: 1054

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 13 ชุดขออุ่นเครื่องภาค ข

ก่อนทำแบบทดสอบใส่ชื่อท่ นลงในช่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยคลิ๊กที่ค ว่า Start Quiz  เมื่อปรากฏคำถามและตัว ลือกให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่ม น้าตัวเลือกที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียวแล้วยืนยัน ำตอบโดยคลิ๊กที่คำว่า Submit my answer ทำในลักษณะเดียวกันจนครบ 20 ข้อภายในเวลาที่กำหนด จะปรากฏการประมวลผลให้ท่ นรู้พร้อมเฉลย  โชคดีครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  โครงการห้องเรียนหย่อมบ้าน ช่วยแก้ปัญหาในการเรียนของเด็กกลุ่มใดที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   เด็กพิการ

  • B. 

   เด็กพิการซ้ำซ้อน

  • C. 

   เด็กชายขอบ

  • D. 

   เด็กเร่ร่อน

 • 2. 
  เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา 2553 ได้จำนวนเท่าใด
  • A. 

   2400 บาท

  • B. 

   4500 บาท

  • C. 

   4800 บาท

  • D. 

   3500 บาท

 • 3. 
  จากนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันให้นักเรียนทุกคนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

  • B. 

   การสร้างคะแนนประชานิยม

  • C. 

   การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน

  • D. 

   การดำเนินการเร่งด่วนตามกฏหมาย

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่แกสโซฮอล์ ตามนโยบายด้านพลังงานทดแทนของรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ ฯ
  • A. 

   อี ๑๐

  • B. 

   อี ๒๐

  • C. 

   อี ๘๕

  • D. 

   อี ๙๕

 • 5. 
  คำกล่าวสุดท้ายของนายกฯอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ที่เสนอนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ที่กระทรวงต่างประเทศเมื่อเดือนธันวาคม 2551 คือคำว่า........? 
  • A. 

   ยึดประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง

  • B. 

   จะบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างแท้จริง

  • C. 

   เพื่อโปรดพิจารณามา ณ ที่นี้

  • D. 

   ขอบคุณครับ

 • 6. 
  ข้อใดคือความหมายของ Creation Economy 
  • A. 

   เศรษฐกิจฐานราก

  • B. 

   เศรษฐกิจรากหญ้า

  • C. 

   เศรษฐกิจสร้างสรรค์

  • D. 

   เศรษฐกิจมูลค่าเพิ่ม

 • 7. 
  การแข่งขันฟุตบอลASIAN CUP 2009 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มE เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ประเทศใดไม่ได้อยู่ในกลุ่ม E 
  • A. 

   เวียตนาม

  • B. 

   อิหร่าน

  • C. 

   จอแดน

  • D. 

   สิงคโปร์

 • 8. 
  กองพลน้อยที่ 70 เกี่ยวข้องกับบุคคลใดมากที่สุด
  • A. 

   ทักษิณ

  • B. 

   ฮุนเซน

  • C. 

   เตียบัน

  • D. 

   เคเอ็นยู

 • 9. 
  มาตราใดที่กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   มาตรา 8

  • B. 

   มาตรา 22

  • C. 

   มาตรา 30

  • D. 

   มาตรา 39

 • 10. 
  ค่าธรรมเนียมเพื่อยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบจากการสอบ GAT/PAT ของนักเรียนวิชาละกี่บาท  
  • A. 

   10 บาท

  • B. 

   20 บาท

  • C. 

   30 บาท

  • D. 

   ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • 11. 
  ฝนดาวตกลีโอนิดส์ ในประเทศไทยจะเห็นได้ในคืนใด
  • A. 

   คืนวันที่ 16 พ.ย. 52

  • B. 

   คืนวันที่ 17 พ.ย. 52

  • C. 

   คืนวันที่ 18 พ.ย. 52

  • D. 

   คืนวันที่ 19 พ.ย. 52

 • 12. 
  โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อยู่ในจังหวัดใด
  • A. 

   สุโขทัย

  • B. 

   บุรีรัมย์

  • C. 

   ลพบุรี

  • D. 

   กำแพงเพชร

 • 13. 
  “บังมาด...สั่งยิงเขมร..ฯ” ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุดที่เป็นจริง 
  • A. 

   การเมือง

  • B. 

   ปัญหาชายแดน

  • C. 

   กีฬา

  • D. 

   การป้องกัน

 • 14. 
  “เด็กแว้น” เป็นเพศใด 
  • A. 

   ชาย

  • B. 

   หญิง

  • C. 

   ชายและหญิง

  • D. 

   ไม่สามารถระบุเพศได้

 • 15. 
  โครงการสร้างบ้านลุ่มน้ำโขง 2552 ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับองค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากล  บุคคลใดที่ไม่ได้เป็นอาสาสมัครมาประเทศไทยในครั้งนี้ 
  • A. 

   จิมมี่ คาร์เตอร์

  • B. 

   ฮิเดโตชิ นากาตะ

  • C. 

   เจ็ต ลี

  • D. 

   ฮุนเซน

 • 16. 
   “ช่องจอม” อยู่ในจังหวัดใด 
  • A. 

   ศรีสะเกษ

  • B. 

   สุรินทร์

  • C. 

   สระแก้ว

  • D. 

   อุบลราชธานี

 • 17. 
  โครงการไทยเข้มแข็ง ไทยสามัคคี สิ้นสุดลง ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2552 ที่จังหวัดใด
  • A. 

   อ่างทอง

  • B. 

   อุบลราชธานี

  • C. 

   กระบี่

  • D. 

   กรุงเทพมหานคร

 • 18. 
  ประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีการทำวัตถุมงคลรุ่น “เจริญสุข” ของ สกสค.คือใคร
  • A. 

   ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์

  • B. 

   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

  • C. 

   นายนพพร สุวรรณรุจิ

  • D. 

   ดร.เกษม กลั่นยิ่ง

 • 19. 
  มัสคอต กีฬาซีเกมส์ที่ประเทศลาว เป็นเจ้าภาพ ที่เป็นช้างพลาย 
  • A. 

   จำปี

  • B. 

   จำปา

  • C. 

   จำปูน

  • D. 

   จำปาลาว

 • 20. 
  การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. เลือกตั้งในวันใด
  • A. 

   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

  • B. 

   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

  • C. 

   วันที่ 14 ธันวาคม 2552

  • D. 

   วันที่ 16 ธันวาคม 2552

Back to Top Back to top