พลวัต 12 ชุดขออุ่นเครื่องภาค ข

20 | Total Attempts: 915

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 12 ชุดขออุ่นเครื่องภาค ข

ก่อนทำแบบทดสอบใส่ชื่อตน องที่ช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz จะปรากฏคำถามและคำตอบให้ ่านเลือกคำตอบโดยการคลิ๊ ที่ปุ่มหน้าตัวเลือกแล้ว ยืนยันคำตอบโดยการคลิ๊กท ่คำว่า Submit my answer ทำในลักษณะเดียวกันจนครบ 20 ข้อ ในเวลาที่กำหนด โชคดีครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การประชุม World DIDAC 2009 วันที่ 28-30 ตุลาคม 2552  จัดที่ประเทศใด
  • A. 

   ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ประเทศไทย

  • B. 

   ศูนย์เรคแซม ประเทศมาเลเซีย

  • C. 

   ศูนย์แมกไซไซ ประเทศฟิลิปินส์

  • D. 

   ศูนย์พิพิธภัณฑ์โตชะเรง ประเทศกัมพูชา

 • 2. 
  ข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับคำว่า “Logistics”มากที่สุด 
  • A. 

   World DIDAC 2009

  • B. 

   Fed EX

  • C. 

   Check Dam

  • D. 

   HOT School

 • 3. 
  ข้อใดคือคำเต็มของคำว่า MOU
  • A. 

   Memorandum for Understanding

  • B. 

   Memorandum of Understanding

  • C. 

   Memory for Understand

  • D. 

   Memory of Understand

 • 4. 
  พื้นที่จังหวัดทุกข้อต่อไปนี้ที่เป็นโซนนำร่อง 3 G Zone  ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   เชียงใหม่

  • B. 

   กรุงเทพฯ

  • C. 

   ชลบุรี

  • D. 

   นครราชสีมา

 • 5. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยโรงเรียนยุคผู้นำการเปลี่ยนแปลงท่านจะใช้สื่อในทุกข้อต่อไปนี้ประชาสัมพันธ์โรงเรียนของท่านได้ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   Facebook

  • B. 

   Site Visit

  • C. 

   Twitter

  • D. 

   Reach

 • 6. 
  การประชุมกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงที่ประเทศญี่ปุ่นจัดเป็นครั้งที่เท่าใด
  • A. 

   ครั้งที่ 1

  • B. 

   ครั้งที่ 2

  • C. 

   ครั้งที่ 3

  • D. 

   ครั้งที่ 4

 • 7. 
  ศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ในข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามากที่สุด
  • A. 

   Modem

  • B. 

   Hub

  • C. 

   Speed

  • D. 

   CPU

 • 8. 
  นักฟุตบอลไทยที่ไม่ได้ติดทีมชาติชุดเอเชียนคัพ รอบคัดเลือกกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่ 14 และ 18 พฤศจิกายน 2552 นี้คือใคร
  • A. 

   ปีเตอร์ แลง

  • B. 

   ธีรศิลป์ แดงดา

  • C. 

   ศรายุทธ ชัยคำดี

  • D. 

   ธีรเทพ วิโณทัย

 • 9. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ 
  • A. 

   PDA

  • B. 

   3 G

  • C. 

   CDMA

  • D. 

   MP4

 • 10. 
  สายด่วน Call Center : Tutor Channel 
  • A. 

   1579

  • B. 

   1660

  • C. 

   1666

  • D. 

   1599

 • 11. 
  การประชุมผู้นำ APEC ช่วงระหว่างวันที่ 8-15 พฤศจิกายน 2552 จัดที่ใด
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   สิงคโปร์

  • C. 

   เวียตนาม

  • D. 

   มาเลเซีย

 • 12. 
  บุคคลสำคัญที่เข้าร่วมประชุมผู้นำ APEC ในช่วงวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2552 เพื่อร่วมหารือเรื่องเศรษฐกิจโลกคือใคร
  • A. 

   ผู้นำอิหร่าน

  • B. 

   ผู้นำสหรัฐฯ

  • C. 

   ผู้นำกัมพูชา

  • D. 

   ผู้นำเกาหลีเหนือ

 • 13. 
  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ WRO 2009: World Robot Olympiad 2009  ช่วงวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2552 จัดที่ใด
  • A. 

   เมืองดัมยาง เกาหลีใต้

  • B. 

   เมืองโบฮัง เกาหลีใต้

  • C. 

   เมืองกวางโจ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

  • D. 

   เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

 • 14. 
  การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์ที่เวียตนามประเทศไทยได้กี่เหรียญทอง 
  • A. 

   4

  • B. 

   17

  • C. 

   19

  • D. 

   34

 • 15. 
  สทศ.กำหนดการประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2552 ทั้งรอบปกติและรอบพิเศษในวันที่ตามข้อใด
  • A. 

   9 พ.ย.52

  • B. 

   10 พ.ย.52

  • C. 

   11 พ.ย.52

  • D. 

   12 พ.ย.52

 • 16. 
  การสอบ PAT วิชาใดเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูมากที่สุด
  • A. 

   PAT 2

  • B. 

   PAT 3

  • C. 

   PAT 4

  • D. 

   PAT 5

 • 17. 
  นักเรียนจากโรงเรียนในข้อใดได้ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติประเภทความคิดสร้างสรรค์ชั้น ม.ต้น จากการแข่งขันเมื่อวันที่ 5-10 พ.ย.52
  • A. 

   ภปร.ราชวิทยาลัย ฯ นครปฐม

  • B. 

   อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

  • C. 

   ไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพฯ

  • D. 

   ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

 • 18. 
  ฟุตบอลชายไทยชุดซีเกมส์ครั้งที่ 25 ที่ประเทศ LAO PDR   “งานเข้า” จากการถูกจัดอยู่ในสายร่วมกับประเทศใดที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบัน
  • A. 

   เวียตนาม

  • B. 

   ติมอร์ ตะวันออก

  • C. 

   กัมพูชา

  • D. 

   มาเลเซีย

 • 19. 
  ช่องสะงำ อยู่ในเขตอำเภอใดของจังหวัดศรีสะเกษ
  • A. 

   อำเภอกันทรลักษ์

  • B. 

   อำเภอขุขันธ์

  • C. 

   อำเภอภูสิงห์

  • D. 

   อำเภอไพรบึง

 • 20. 
  จำนวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ 3 จชต.(ไม่นับจังหวัดสงขลา) รวมทั้งหมดกี่เขตฯ 
  • A. 

   3

  • B. 

   6

  • C. 

   9

  • D. 

   12

Back to Top Back to top