Онлайн шалгалт

9 Questions | Total Attempts: 151

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Онлайн шалгалт

жава суурь мэдлэг


Questions and Answers
 • 1. 
  Жава програмчлалын хэл дээр бичсэн програм дурын платформ дээр ажилладаг учир нь ...
  • A. 

   Жава програмчлал С++ -аас гарсан.

  • B. 

   Java Virtual Machine тухайн ҮСд програмыг интерпретатордаг.

  • C. 

   Компилятор нь С++ компилятортой адилхан.

  • D. 

   АРI-ууд хаана ч ажилладаг

 • 2. 
  Applet зөвхөн хөтөч дээр ажилладаг учир нь ...
  • A. 

   сервер нь JVM байдаг

  • B. 

   хөтөч нь JVM байдаг

  • C. 

   хөтөч нь соурс кодыг интерпретатордаг.

  • D. 

   апплетд JVM хэрэггүй байдаг.

 • 3. 
  Main метод нь ямар үүрэгтэй байдаг вэ?
  • A. 

   хэрэглэгчтэй интерфейс болдог

  • B. 

   API-ын програмуудтай холбодог

  • C. 

   Button, scrollbar-уудыг үүсгэдэг.

  • D. 

   програмд нэвтрэх үүрэг гүйцэтгэдэг.

 • 4. 
  апплет класс олгодог....
  • A. 

   хөтөчид апплетыг ажилуулах

  • B. 

   апплетд тодорхойлогдсон үйлдлүүдийг дамжуулдаг

  • C. 

   тусгай HTML хуудас

  • D. 

   сервертэй холбогдох зөвшөөрөл

 • 5. 
  вэб хөтөчид шинэ апплет дуудагдахад ямар метод түрүүлж ажиллах вэ?
  • A. 

   Main method

  • B. 

   Start method

  • C. 

   Init method

  • D. 

   Paint method

 • 6. 
  Import үйлдэл ашигласанаар ямар давуу боломжто болох вэ?
  • A. 

   хувьсагч дахин зарлахаас зайлсхийх

  • B. 

   классыг нэрүүдийг префикс хэлбэрээр бичихгүй

  • C. 

   метод дуудахаас зайлсхийх

  • D. 

   хэрэглэх зургаа импортлож оруулах

 • 7. 
  програм интерфейс класс нэвтрүүлэхэд яах вэ?
  • A. 

   интерфейсд 2 метод тодорхойлоно

  • B. 

   интерфейсээс хэрэглэгдэх метод тодорхойлоно

  • C. 

   классын дурын методыг

  • D. 

   интерфейсын бүх методыг тодорхойлоно

 • 8. 
  Байгуулагчыг ... хэрэглэдэг.
  • A. 

   Санах ойг чөлөөлөхөд

  • B. 

   Шинэ обьектыг үүсгэхэд утга олгох

  • C. 

   Багцыг импорлоход

  • D. 

   JVM-д апплетыг үүсгэхэд

 • 9. 
  BorderLayout класс статик талбаруудыг ... олгодог.
  • A. 

   Шинэ метод нэвтрүүлэх

  • B. 

   Container-ын тодорхой хэсэгт компонент нэмэх

  • C. 

   Апплетыг ажилуулах

  • D. 

   Фонтны өнгө хэмжээг тодорхойлох